Skip to Content

Syriska flyktingar i grannländerna

      
Såhär ser det ut när hjälpsändningarna kommer Vardag i flyktingläger – vinter, snö och kyla 
 
Norges och Sveriges Lions har gått in med hjälp från Katastrofberedskapen och via LCIF med vardera 500.000 skr/nkr. 7.000 paket med varma kläder distribueras ut. Men flyktingarnas antal i Libanon och Jordanien är cirka 1,2 miljoner varav mer än hälften är barn. Det vore en fantastisk insats om vi från klubbarna kunde öka på denna humanitära och så välbehövliga hjälpen än mera. Många av våra svenska klubbar har hört av så sig viljan finns på många håll. Norge är på gång och har skickat ner ytterligare.
Klubbarna betalar in till DK som vidarebefordrar till LCIF. Märkes i alla led med: ”Syriska flyktingar”! 
 
Bästa hälsningar 
Jan-Åke Åkerlund