Skip to Content

Sammanfattning av läkaren Hans Edenwalls anförande på distriktmötet i Ronneby, september 2004

Det diabetesläger ni Lions sponsrar är ett ovärderligt läger för ungdomar att lära sig leva med diabetes. Lägerformen är unik och här gör ni Lions en mycket stor insats för dagens diabetesungdomar och framtidens sjukvårdskonsumenter”.

Diabetes är en kronisk sjukdom som griper in i varje sekund av den

drabbades liv. Du kan aldrig glömma din sjukdom, du kan ständigt råka ut för akut påkommande känningar som du måste behandla och helst förebygga och du vet dessutom komplikationer finns på lång sikt som kan drabba ögon, njurar, hjärta mm.
Bäst vore att leva helt regelbundet, ha samma tider samma måltider, samma aktiviteter dagligen och därmed samma isulindoser och sockerläge varje dag. Så kan ingen vuxen leva och än mindre en tonåring med sin diabetes, planera sin dag men ändå göra allt,, vara noggrann men ändå våga testa sina gränser och ha ett bra liv med goda framtidsutsikter.
För att hjälpa ungdomarna med detta, att leva med sin diabetes, har vi i sjukvården med diabetesteamet som man träffar en gång var tredje månad och diskuterar liver i 30-60 minuter. Detta räcker inte! Vi måste träffa dem flera dagar i i följd, vi måsta diskutera diabetes, de måste träffa andra med diabetes, de måste diskutera med andra, vi måste hetsa dem att testa sina gränser (de välmenande föräldrarna har skyddat dem i flera år)att begå misstag och utav dem lära för livet, för sin egen skull och inte för föräldrarnas. För dessa är läger en förutsättning.
Lionslägret startade i Dalarna startade 1988 och erbjuds alla diabetesungdomar i åldrarna 12-20 år i Blekinge och Småland. Fem barnkliniker deltar med personal. Dietiststudenter från Göteborgs universitet har det som ett led i sin utbildning. 40 ungdomar, 15 ledare från barnklinikerna och 15 dietister deltar. Löner, material mm betalas av landstingen men ungdomarna sponsras av Lions. Utan detta skulle lägret inte kunna existera.
Detta läger är det mest effektiva sättet jag har att arbeta med ungdomar på. Genom att ge dem ökat självförtroende, ökad egen kunskap om sin diabetes och möjligheter till ständiga diskussioner med ett diabetesteam resp andra ungdomar får de ett bättre sockerläge på sikt, må bättre, få ökad livskvalitet, och i förlängningen färre och lindrigare komplikationer.
Allt detta sker genom att de får åka långt hemifrån (en del för första gången), bo med andra ungdomar i en stugby, lära sig laga mat, lära sig slalomåkning, lära sig effekten av kraftig fysisk aktivitet på sockerläget, lära sig vad som händer om man inta planerar sin dag, lära sig hur man löser sina problem mm. mm. Under mina 27 år på barnkliniken i Karlskrona är detta det mest meningsfulla jag sysslat med.
Med denna allmänt hållna argumentation för lägret hoppas jag att jag lyckats övertyga alla bidragsgivare om hur värdefullt lägret är. Jag hoppas innerligen att det även fortsättningsvis sponsras av Lions. Detta är det enda sättet det kan fortleva på. All verksamhet utanför sjukhusen är mycket svårare att få pengar till i dessa sjukvårdskrisens dagar.

Hälsningar Hans Edenwall, mediciniskt ansvarig för lägret.
Barnläkare Karlskrona