Skip to Content

Riksmötet 2016

Lionvänner.Med anledning av att Riksmötestrycket kunde ge sken av att Riksmötet 2016skulle förläggas till Stockholm, vill vi, med bifogad bilaga, till alla DG  förtydliga vem som ansöker om RM2016..Riksmöteskapten med besättning, LC Globen