Skip to Content

Projekt Barnhem Lewin Brzeski 15 år.

Den 16 december firade barnhemmet i Lewin Brzeski i Polen 15 år och det firades
med en stor gala för barn, föräldrar, personal, kommunens representanter och
inbjudna gäster. Från distrikt 101 SM, som från början tog initiativ till projektet
deltog Lennart Sandberg och Sigvard Johansson med partners. En gåva från LC
Bräkne-Hoby överlämnades. Barnhemmet fungerar som skola för barn med sociala
problem eller något handikapp, som kräver specialpedagogik. I många fall rör det sig
om alkohol- eller drogproblem i familjen. Skolan och har vid ett par tillfällen fått
utmärkelse som en av de bästa i hela Polen. Att den fått så stor uppmärksamhet beror
på att skolans dynamiske rektor redan tidigt förstod hur viktigt det är att få en dialog
med familjer med problem och inte bara försöka ta ”hand om” barnen. Till mångas
förvåning har man lyckats väl med att förändra livsvillkoren för familjer, i några fall
så bra att dessa nu frivilligt deltar i verksamheten. Efter skoldagens slut fungerar
skolan som ett fritidshem dit elever från andra skolor kan komma för att göra sina
hemläxor och bedriva fritidsaktiviteter.

Det var 1997 som stora delar av södra Polen drabbades av en svår
översvämningskatastrof. Den lilla staden Lewin Brzeski drabbades särskilt svårt och
bl. a. skadades 5 skolor, varav 2 i stort sett totalförstördes. Från Lions club
Poznan/Polska kom en förfrågan till distrikt 101 SM om vi på något sätt kunde hjälpa
den drabbade staden. Efter möte med stadens myndigheter, som från början visade sig
vara mycket lätta att samarbeta med, beslutades att vi gemensamt skulle bygga ett
barnhem.

Sveriges Lions katastrofberedskap ställde välvilligt upp med pengar.
Efter att man från polsk sida färdigställt grunden och ett 15-tal ”byggkunniga” Lions
den svensktillverkade stommen samt inrett barnhemmet, kunde man på
sommaren 1998 ta det i bruk.. Den officiella invigningen skedde i oktober samma år
med representanter från Lions på plats, bl. a. deltog nuvarande ID Kenneth Persson.

Det som började med barnhemmet har lett till ett långvarigt vänskapsförhållande och
utbyte mellan staden Lewin Brzeski och lions, som bl. a. omnämns i deras
turistbroschyr.

Fotnot:
Lewin Brzeski ligger 60 km sydost om Wroclaw.
Projektkostnad blev 895,000 kr och finansierades på följande sätt:
Sveriges Lions Katastrofberedskap 500,000
Distrikten 101 S, SM och SV 250,000
Staden Lewin Brzeski 145,000

Sigvard Johansson LC Alvesta/ Lennart Sandberg LC Bräkne-Hoby