Skip to Content

Nyhetsbrev nr 14 Juni 2012

Bästa Lionsvänner!
Ja,så är mitt DG-år snart slut.Det har varit ett fantastiskt år med makalösa upplevelser och en inblick i hur uppoffrande klubbarna jobbar med hjälpverksamheten.

Rödafjädern

Vill verkligen uppmana klubbarna att satsa på denna aktivitet till förmån för Barndiabetes. Den pågår t.o.m. den 30 juni 2013.En stor honnör till LC Tingsryd som redan donerat 75 000 kr till Barndiabetesfonden. Parallellt skall de klubbar som orkar arbeta med aktivitet Världens Barn med insamlingshelger den 6 och 13 oktober. TV-gala den 12 okt. Tema: Hälsa, utbildning och en värdig framtid. Läs mer på lions hemsida. Donationer till Röda Fjädern sätts in på DK:s konto. Gällande Världens Barn, notera hur mycket ni bidragit med och rapportera till DK och undertecknad. Ta reda på vad som gäller din kommun genom att kontakta er kommunsamordnare. Det som gäller dessa aktiviteter kan ni läsa i Riksmötesprotokollet den 18 maj § 15.Citat:Fortsätta samarbetet i Radiohjälpens ”Världens Barn-insamling”. Under året kommer Lions att arrangera en Röda Fjädern-kampanj till förmån för ….. Se information under "Aktiviteter" i menyn, gällande Världens Barn.
Lions Quest.
Kontoret sponsrar oss med 43 % rabatt om vi genomför en central LQ_kurs i distriktet. Det innebär att kostnaden per person blir 1000:- inkl. moms. Antal deltagare måste vara minst 15 st. Kursen måste genomföras senast den 2012-12-31.Det bör vi absolut arbeta för. Beslut tas efter DR 1 den 1/9.Utvärderingen efter de två central kurserna i Hässleholm och Huddinge gav dessa kurser högsta betyg.
Convention i Busan 22-26 juni.
När ni läser detta har convention i Busan precis avslutats med rekordmånga deltagare. Det ryktas om drygt 50 000.Säkert en oförglömlig upplevelse för pågående DG Monica Jönsson. Ny Ip efter Wing Kun Tam blir Wayne Madden USA. Han besökte oss vid RM i Gävle nyligen.
Medlemmar.
Vi hälsar följande två nyintagna medlemmar välkomna i Lionsgemenskapen: Sven-Erik Sjölin LC Nybro och Lennart Värdig LC Västervik.Vi är nu (per den 26/6) 1252 medlemmar eller+15.Bra jobbat ute i klubbarna. Det är den bästa siffran på flera år.
Vad Händer.
DR 1 i Sölvesborg den 1 september.
DM i Karlskrona den 15 sept.
SLUTORD.
Vill härmed tacka alla medarbetare i distriktsrådet och alla lojala lions i klubbarna för gott samarbete under mitt DG-år. Det har varit en oförglömlig upplevelse, som jag kommer att bevara ljust i minnet!