Skip to Content

Nyhetsbrev nr 10, 2016/2017

Nyhetsbrev 10

Hej alla Lionvänner.

Så är våren äntligen här april månad, hoppas att ni klarade er undan att bli lurade den 1 april.

Påsken infaller den 14/4 med start på långfredag, regeln säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen (påskfullmåne)som infaller på eller efter 21 mars.


Bob har ordet

Vi introducerar nya globala hjälpinsatser som kommer att hjälpa Lions medlemmar att tillgodose växande behov under vårt andra århundrade av hjälpinsatser. De nya globala hjälpinsatserna kommer att hjälpa oss att nå målet inom LCI framåt, vilket är att hjälpa 200 miljoner människor per år senast år 2021 - en tredubbling av vår påverkan - så att vi kan hjälpa fler människor än någonsin tidigare. 

Det är en glädje att introducera våra nya globala hjälpinsatser för dig och din klubb.

 • De nya globala hjälpinsatserna omfattar syn, hungersnöd, miljö, barncancer och diabetes.

Titta på videon https://www.youtube.com/watch?v=StmTvmQqKwc


LCIF

      Hej alla,

Kort rapport från PID Manoj Shah om den pågående svältkatastrofen i Kenya.

LCIF har nu efter påtryckningar öppnat konto för svältkatastrofen. Vilken väg vi skall gå kommer att meddelas senare. Förutom Kenya och Somalia, dit MD 101 sänt pengar håller det också att öppna sig möjligheter att ge understöd till Syd Sudan, eftersom den LC som finns där åter börjat få liv. Etiopien kan bli aktuellt eftersom detta land omfattas av samma Distrikt som Kenya, d v s 411A. Tag del av denna humanitära katastrof, orsakad av naturen och som drabbar befolkning, speciellt barnen i ett antal afrikanska länder.

Hälsningar, Jan-Åke


De Glömda barnen

Jag vill tacka alla klubbar från S till P som ställt upp på ett strålande sätt så att samarbetet med Dröse&Norberg har gått utöver förväntan, med allas energi och villja plus fantastiska föreställningar av ensemblen har vi samlat ihop 168 000:- till De Glömda Barnen

Dröse & Norbergfortsätter stötta Lions arbete för flyktingbarn genom en ny show, ”Äventyret Aladdin” som ska gå från Ystad i söder till Luleå i norr med start december 2017 och fram till och med våren 2018. med deltagande artister såsom Markoolio, Charlie Grönvall från Idol, Claes Malmberg, Kim Sulocki samt Renaida Braun – också från Idol, med fler.

Ralf Melin


Riksmötestrycket

Riksmötestrycket för 2017 finns nu på MDs hemsida för att läsa eller ladda ned,

http://www.lions.se/medlemmar/Login/index.htm


My LCI

Nu det är dags för alla klubbar att inrapportera klubbens nya tjänstemän 2017-18 Det är viktigt av följande anledningar:

  • Nya tjänstemän får behörighet till MyLCI med början den 1 april.
  • När klubbarna inrapporterar sina tjänstemän på MyLCI är informationen omedelbart tillgänglig för distriktet och det internationella huvudkontoret, inget extra pappersarbete krävs.
  • När klubbarna i distriktet skickar in månatliga medlemsrapporter inom föreskriven tid kommer distriktet och multipeldistriktets medlemrapporter att vara aktuella och korrekta.
    
 • Den nya organisationen rapporteras i MyLCI under fliken ”Min lionklubb/Tjänstemän” Där väljs ”Nästa år” genom att klicka på knappen ”Välj period”

  Skulle du som registeransvarig i klubben få problem med MyLCI kan du kontakta distriktets IT-ordförande Jan Falk, 070-792 45 80. Eller skicka ett mail till info@lions-sm.nu

Lions Quest

LQ nyhetsbrev här, http://lions-quest.se/nyhetsbrev_online/nr-54.htm


Teckningstävlingen

Grattis till vinnaren av 2016 – 2017 års fredsaffischtävling

Lakkana Meepara från Thailand är 2016 – 2017 års förstaprisvinnare i fredsaffischtävling! Temat var "Ett firande av fred". Trettonåriga Lakkana, som är medlem i konstklubben på sin skola och älskar att arbeta som frivillig för miljöfrågor, säger att hon "vill att alla ska bygga fred tillsammans, därför att fred är något som gör alla lyckliga". Lakkana kommer att få USD 5 000 som kontant belöning, och hon kommer att hedras vid Lions kommande internationella kongress i Chicago.
2017 – 2018 års fredsaffischsatser säljs nu. Missa inte möjligheten att engagera ungdomar på din hemort. Besök lionsclubs.org/peaceposter i dag för att lära dig mer!


Kalender

17 – 23 april: Global hjälpvecka för att värna om vår planet

22 april DM-möte Vetlanda

22 april Jordens Dag

24 – 30 april: Global vaccinations-vecka

28 april: Lions globala välkomstdag för nya medlemmar


Lions 100 år

Glöm inte att det är nationell

insamlingsdag den 6 maj 2017

till jubileumsinsamlingen.


EXTRA OM SVÄLTKATASTROFEN I ÖSTAFRIKA

En humanitär katastrof

Guvernörsrådets Kommitté för Hjälpverksamhet har tidigare vädjat till klubbarna att via Katastrofberedskapen donera pengar till svältkatastrofen i Östafrika. Så har också gjorts och under den relativt korta tiden har viktig hjälp sänts ut till de behövande.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) har nu öppnat för en större samlad action. Speciellt konto har upprättats inom LCIF´s Katastroffond, dit donationer kan göras och donerade medel får enbart användas för detta ändamål.

Kommittén för Hjälpverksamhet och LCIF vädjar till alla klubbar att efter egen förmåga bidraga till att lindra nöden för de svältdrabbade i Östafrika.

Våra lionklubbar i Östafrika kommer att kunna rekvirera penningmedel från LCIF för pla-nerade hjälpaktioner. Återredovisning sker till LCIF.

Vi rekommenderar att klubbarna sätter in sina donationer på respektive distriktskassa (DK) – märkt ”Svältkatastrofen i Östafrika”.

Jan-Åke

 

Vi träffas på distriktsmötet i Vetlanda den 22/4.

 

Vi älskar att hjälpa - Vi finns på plats - Vi gör det möjligt


      Anders Hult
​      DG 101SM