Skip to Content

Nyhetsbrev 9 Mars 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Vi har vår i luften var har ni er, så brukade vi säga i tjänsten när man kontaktade kollegor i landets norra delar under mars månad. I söndags när jag körde hem från guvernörsråd nr 4 som hölls i Jönköping kändes det inte som vår i det ymniga snöfallet som passerade vårt distrikt.

Vid distriktsrådet behandlades motioner och förslag som ska beslutas på riksmötet i Lund. Det var mycket livliga diskussioner, vilket är något som förgyller annars tråkiga möten som genomförs under en och en halv dag. Resultatet, det får den som besöker riksmötet ta del av övriga får vänta på RM protokollet. Riksmöte i all ära, först ska vi klara av vårt distriktsmöte den 18 april. Ni anmäler väl er i klubbarna för att delta som delegater och besökare. OBS! Viktigt meddelande på sista sidan.

Medlemmar, medlemsutveckling.

Under februari har följande nya medlemmar valt att bli en värdefull del av vår världsomspännande rörelse, varmt välkomna till Lions som medlem i en klubb.

Hans Magnér   LC KARLSKRONA
Ingemar Svanström   LC HÖGSBY
Åke Särnå    LC ANEBY

Genom att besöka LCI hemsida har varje klubbmedlem och klubbtjänsteman möjlighet att lära sig mer om Lions på egen hand. Där finns alla dokument som kan användas för medlemsrekrytering och medlemsutveckling samt inte minst för egen utveckling.

LEO

Sista veckan i februari startade distriktets nya LEO klubb. LEO Växjö hälsas välkomna till Lions gemenskapen. Värdklubb för Leo klubben är LC Växjö/Dacke och handledare Evy Törnqvist som tillsammans med distriktets LEO samordnare Monica Jönsson jobbat fram detta. Grattis till er alla.

Inom multipeldistriktet har nu distrikt A, P, GD och SM startat nya LEO klubbar.

Oskarshamnslägret 2015

Lägret har anordnats i samarbete med Oskarshamn Folkhögskola, Lions Multipeldistrikt och Lionsklubbarna runt om i landet sedan 1970-talet. Oskarshamnslägret kommer att fortsatt genomföras fast med förändrad administration. Oskarshamns Folkhögskola administrerar och Lions MD kontor fakturerar klubbarna för deltagarna som kommer att vara ca 9.600 kr per deltagare. MD kontoret kommer att skicka information till klubbarna.

MD Hjälpkommitté

De Syriska flyktingar som finns i Turkiet har fått hjälp från Sveriges Lions genom ekonomiskt stöd till distrikt 118E. På plats finns PCC Leif Niord LC Nossebro som tillsammans med sin turkiska hustru fördelar stöd till främst barnfamiljer. Vintern är i år hård i området och barnen saknar bl.a. skor på fötterna samt varma kläder och mat.

Vidare så har hjälpkommittén kunnat skicka 30,000 USD till LCIF, märkt som stöd till Ebola i Västafrika. Pengarna har kommit till MD från våra klubbar i hela landet.

Lions International 100 år 2017  

Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar Lions medlemmar över hela världen att hjälpa 100 miljoner människor till december 2017. Nu har lionmedlemmar globalt har hjälpt mer än 20 miljoner människor under utmaningens första sex månader. Det betyder att vi är på väg mot vårt mål tack vare era otroliga insatser! Alla klubbar kan hjälpa oss att nå vårt mål.

Göm inte att titta på sidan om Lions globala hjälpvecka i maj (16 - 22 maj)

        

Ask1 (Fråga en) och Keep One (Behåll en)                        

Ask 1 vet du redan vad det betyder och Keep One är minst lika viktigt. Att bjuda in nya medlemmar är viktigt för att klubben ska växa, men att behålla befintliga medlemmar är precis lika viktigt.

Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).och behålla en (Keep One)

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar under perioden juli 2014– februari 2015 har vi värvat 54 nya medlemmar, samtidigt har 47 medlemmar lämnat vår gemenskap. Vi behöver vara flera medlemmar.

En kan göra mycket men fler kan göra mer.

OBS! Det Svenska medlemsregistret stängs den 31/3. LP och LS måste snarast registrera sig på MyLCI som man hittar på LCI hemsida eller uppe till höger på distriktets hemsida

Karlskrona den 3 mars 2015
Anders Eriksson
Distriktsguvernör 2014-2015