Skip to Content

Nyhetsbrev 9 mars 2014

Hej Lionvänner,

Jag vill välkomna följande nya medlemmar som kommit in i vår gemenskap under februari 2014:

Suzanne Persson                             LC Karlshamn

Arne Olsson                                    LC Sölvesborg

Birgitta Bergquist                            LC Uppvidinge

Anita Birgersson                             Målilla-Mörlunda

Göran Lundberg                             Målilla-Mörlunda

 

Dessutom har vi en transfer, Madeleine Eriksson, från LC Karlskrona till LC Ronneby.

”Lions Lyfter”:   

Just nu genomförs ett antal av de planerade klubbbesöken. Nästa utvärdering sker på Distriktsrådet 4 april.

Viktig info:

Guvernörsråd 5 genomfördes i Södertälje 22-23/2:

Lions Quest

Kurser kan idag erbjudas för 3 000 SEK, som kan erläggas av klubb eller distrikt eller kanske av kursbeställaren. Vi behöver cirka 25 kurser i hela Sverige fram till årsskiftet 2014-2015.
Jag uppmanar Er att försöka att starta kurser så fort som möjligt. Felle Fernholm är utnämnd till ”coach” för Lions Quest. Ta gärna hjälp av honom. Han tillhör LC

Hand i hand

Vi i Guvernörsrådet tror mycket på detta projekt. Vi har beslutat att skänka 22 500 USD från Pengapåsen. Ni får gärna fylla på pengar till Pengapåsen om ni känner det lämpligt. Mer om Hand i hand efter utvärdering.

Riksmötet

Går av stapeln i Linköping. Utse delegater och gör Er anmälningar snarast. Dock senast 31 mars 2014.

Distriktsindelningen

Vi har delat in Sverige i 3 regioner som skall diskutera frågan förutsättningslöst. Vi i 101SM skall diskutera med 101S, 101SV och 101VG. Mer info inom kort.

IT-gruppen:

Utsedd projektgrupp jobbar vidare och kommer att föreslå ett projektdirektiv vid Guvernörsråd 6 i maj 2014.

LCIF:

Jag vill gärna slå ett slag för att skänka pengar till Mässlingsinitiativet. Kampanjen pågår till Lions 100-årsjubileum 2017.

När det gäller våra internationella insatser så ber jag Er följa utveckling i Lions Clubs Internationals nyhetsbrev och på hemsidan www.lions.se.

Namnändring:

Lions Club Gamleby-Överum har bytt namn till Lions Club Norra Tjust.

Planering:

Nästa Distriktsråd är 4 april i Eksjö.

Nästa distriktsmöte 2014-04-05:

Nästa distriktsmöte är planerat till 2014-04-05 i min hemstad Eksjö. LC Eksjö kommer att arrangera mötet och sedan en bankett på lördagskvällen så planera in helgen redan nu så ni inte missar detta trevliga arrangemang!

Inbjudan har skickats ut.

http://www.lions-sm.nu/

 

Lionshälsningar,

Joakim Värn, LC Eksjö

DG 101 SM