Skip to Content

Nyhetsbrev 8 Februari 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Nu försöker vintern ta sitt grepp över oss i 101SM, vid kusterna i syd någon centimeter nysnö medan Lions på på höglandet har från någon till flera decimeter med snö. Var försiktig med kroppen om du behöver skotta snö, vridning och lyft kan skada den mest vältränade.

 

Vid distriktsrådsmötet i Växjö den 31 januari fastställdes nomineringar till distriktet. Till nästa verksamhetsår nomineras som DG Jan Almqvist LC Hultsfred och som VDG nomineras Anders Hult LC Vetlanda till 2vDG nomineras Christer Johansson LC Västervik. Val sker vid distriktsmötet i Ronneby den 18 april.

 

LEO

En LEO klubb återuppstår i distriktet!  LC Växjö/Dacke och distriktets LEO ansvarige har genom hårt arbete och information vid Linnéuniversitetet i Växjö lyckats engagerat studenter för ideellt arbete. Nu återstår formell administration och senare installation.

 

Convention 2015 Honolulu, Hawaii

Vid distriktsrådsmötet i Växjö den 31 januari förrättades dragning i lotteriet. Vinnare blev LC Nässjö.

 

Medlemmar, medlemsutveckling.

Under januari har följande nya medlemmar valt att bli en värdefull del av vår världsomspännande rörelse, varmt välkomna till Lions som medlem.

 

Klas Sunesson                    LC KARLSKRONA

Berit Sandin                        LC RONNEBY

Bo Sandin                           LC RONNEBY

Jan-Erik Svensson              LC SÖLVESBORG

Anette Magnusson             LC SÖLVESBORG

Hussein Fares Suleiman      LC SÖLVESBORG

Helena Löwenstierna          LC TINGSRYD

Ylva Andersson                  LC TINGSRYD

Anita Ringborn                   LC KARLSKRONA/JARRAMAS

Susanne Svensson              LC KARLSKRONA/JARRAMAS

Eva Carlsson                       LC KARLSKRONA/JARRAMAS

Karin Nilsson                      LC KARLSKRONA/JARRAMAS

Margaretha Wigren             LC BORGHOLM

Hans-Olof Nilsson              LC BORGHOLM

Agneta Kant                       LC NYBRO

Ylwa Sjöberg                      LC TORSÅS

Billy Andersson                  LC TORSÅS

Sven-Eric Haage                 LC OSKARSHAMN

Göran Levin                        LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

Bertil Dietmann                  LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

Karin Levin                         LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

Sven-Olof Lord                  LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

Genom att besöka LCI hemsida har varje klubbmedlem och klubbtjänsteman möjlighet att lära sig mer om Lions på egen hand. Där finns alla dokument som kan användas för medlemsrekrytering och medlemsutveckling samt inte minst för egen utveckling.

 

Ungdomsläger 2016

Distriktets zon 5 planerar för sommarläger i juli 2016 och planeringen löper enligt planerat. För att det ska bli ett bra sommarläger så behövs värdfamiljer för ungdomarna under en vecka för de som kommer från Europa. Ungdomar som kommer från övriga världen behöver värdfamilj under 2 veckor, vilket kan delas mellan 2 värdfamiljer. Man behöver inte tillhöra Lions för att vara värdfamilj. Ersättning utgår till värdfamiljer. Information finns på MD hemsida http://www.lions.se/ och kan även erhållas av YED Anita Hult LC Vetlanda.

I sommar kommer 14 ungdomar från distriktet att delta i Lionsläger i Europa och Norden

 

Lions International 100 år 2017  

Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar Lions medlemmar över hela världen att hjälpa 100 miljoner människor till december 2017. Alla klubbar kan hjälpa oss att nå vårt mål.

 

Göm inte att titta på sidan http://lions100.org/SW/centennial-service-challenge.php

    

Ask1 (Fråga en) och Keep One (Behåll en)                        

Ask 1 vet du redan vad det betyder och Keep One är minst lika viktigt. Att bjuda in nya medlemmar är viktigt för att klubben ska växa, men att behålla befintliga medlemmar är precis lika viktigt.

Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).och behålla en (Keep One)

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar under perioden juli 2014– januari 2014 har vi värvat 51 nya medlemmar, samtidigt har 40 medlemmar lämnat vår gemenskap. Vi behöver vara flera medlemmar.

En kan göra mycket men fler kan göra mer.

 

Karlskrona den 1 februari 2015

 

Anders Eriksson

Distriktsguvernör 2014-2015