Skip to Content

Nyhetsbrev 7 Januari 2016

Hej Lionsvänner

God fortsättning på 2016, Våren är snart här och Lionsarbetet sprudlar i klubbarna. Mycket är på gång. Lions MD beslöt i höstas att starta en ny insamling redan i december ”De glömda Barnen” Insamlingen gjordes parallellt i alla de Nordiska Lionsländerna. Vad vi kan se nu har det blivit en stor framgång för Lions Sverige. Klubbarna har i december samlat in ca 4.000 000. kronor.

Nya Medlemmar

Vår livsnerv är att vi kan hitta nya medlemmar som kan hjälpa oss att förverkliga våra mål.

Vi ligger relativt bra till när det gäller att hitta nya medlemmar till våra klubbar (13) men vi har tappat många (11). Målet var att öka med 15. Enligt denna statistik är vi +2 enl. Lions USA per den 30/12 2015.

Under hösten har jag hälsat nya medlemmar välkomna till 101 SM men några finns inte med i MyLCIs register. En uppmaning till klubbarna är att se över ert register så det stämmer.

Nya Medlemmar sedan förra månadsbrevet

Grattis till Sverker Jonsson, Kalmar, Camilla Nilsson Sölvesborg, Björn Österlind Virserum, Ingrid Rådberg Kalmar, Per-Gunnar Ulfsbo Tranås.

Tjänstemän

Arbetet i Zonerna är på gång och jag vill bara trycka på vikten att vi alla i klubbarn hjälps åt att få fram vZO i alla Zonerna.

Andre vice DG vill ditriktsvalsnämnden ha in förslag på. Gå igenom i klubben vilken DG ni vill 2018-2019.

Inför Lions 100års jubileum vill jag slå ett slag för Lions Jubileumsinsamling 21 maj 2016.

”För Barn och Ungdomar i Sverige”

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö.

Det finns också många barn och ungdomar som blir kvar i sitt bostadsområde när många åker iväg. 

Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att:

1. Åka på sommarkollo

2. Intressanta fritidsaktiviteter

3. Delta vid olika utflykter och annat

Lions vill genom denna insamling medverka till att så många barn och ungdomar som möjligt får ett nytt berikande liv 

DM 15-16 April

Börja redan nu att planera för Distriktsmötet i Hultsfred

 

 

 

 

 

 

Vill ni se vad dessa möjligheter är för eran Klubb. 

Gå in på http://rm2016.lions.se/

 

 

 

 

 

LCIF

Vi behöver sprida kunskap om LCIF där mycket av vårt Lionsarbete kanaliseras igenom.

Bästa lionmedlemmar,cornerstone-india.jpg

År 1928 lade Gandhi hörnstenen på en skola för blinda, döva och handikappade elever i Ahmedabad. Denna ursprungliga byggnad används än idag. För ett och ett halvt år sedan lade jag hörnstenenen för en ny byggnad vid samma skola. Under den senaste resan till Indien hade jag turen att stå bredvid internationella presidenten Yamada när han officiellt öppnade den nya byggnaden.

När klubbar, distrikt och multipeldistrikt träffas under LCIF-veckan ska vi komma ihåg att LCIF är hörnstenen för hjälpinsatser. Hjälpinsatser ser annorlunda ut i hela världen. I ert område kan det vara synundersökningar eller vaccinationer. Oberoende av vilka hjälpinsatserna är i ert samhälle ska ni alla veta att LCIF finns där som stöd när ni skapar hopp och komfort i den lokala omgivningen.

Jag vill också påminna er om att era donationer till LCIF gör det möjligt för Lions att tillmötesgå de växande behoven bland världens människor. Tack för ert generösa stöd av LCIF.

LCIF har lagt grundstenen och lionmedlemmarna bygger vidare varje dag.

Förenade av hjälpinsatser,

Joe Preston

Ordförande, Lions Clubs International Foundation

Nya alternativ för katastrofarbete

Detta kanske kan vara något för eran klubb

LCIF:s katastrofanslagsprogram ger ekonomiskt stöd till lionmedlemmar och deras partners som arbetar med katastrofberedskap, respons och återhämtning. Katastrofberedskapsanslag ger 5 000–10 000 USD till distrikt som vill samarbeta med lokala myndigheter och andra samhällsorganisationer för att planera och förbereda inför framtida katastrofarbeten. Samhällsåterhämtningsanslagen ger upp till 20 000 USD för kortsiktig röjning och reparation i situationer där andra organisationer redan har tagit hand om de omedelbara behoven.

 

 

 

Nästa DR är den 30/1 i Växjö
Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016

Varma Lionshälsningar

från

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist