Skip to Content

Nyhetsbrev 7 Januari 2015

101SM Verksamhet 2014-2015
 
Lions i distrikt 101 SM klubbar, god fortsättning på det nya året. Nu har vi klarat av årets mörkaste tid när det gäller dagsljuset, dagarna blir några minuter längre för varje dag som går. Min förhoppning är att ni alla i klubbarna har haft det bra under årets största högtid och att ni efter omfattande aktiviteter har återhämtat er, så att kraft kan läggas under vårterminen på alla planerade aktiviteter. Vi kan väl tillsammans även glädjas åt att vi har fått se lite solljus som även bidrar till att styrkan återvänder för vårt viktiga ideella arbete.
 
I december skapades distriktets ”Facebook (FB) sida” (sök: Lions Distrikt 101SM, Sverige) och nu bör de klubbar som inte har FB lägga upp en klubb sida. Vad är fördelen med detta, jo det är att vi Lions i klubbar, zoner och distrikt kan kommunicera ut vad vi gör och vad vi ska göra enligt det numera välkända ”syns vi så finns vi”. Distriktets FB sida är en offentlig sida och alla som vill vara med och följa kan även skriva kommentarer och skriva in klubbaktivitet samt redovisa klubbaktiviteter. På distriktets hemsida finns en broschyr Lions på Internet som hjälper klubbar med mediehantering.
 
Glöm inte att uppdatera medlemsregistret så fort ni har genomfört medlemsmötet.
 
Medlemmar, medlemsutveckling.
 
Under december har följande nya medlemmar valt att bli en värdefull del av vår världsomspännande rörelse, välkomna till Lions.
 
Yvonne Arnesson LC TORSÅS
Gunnar Flyberg LC KALMAR/UNIONEN
Catharina Stutterheim LC KALMAR/UNIONEN
Karin Eriksson LC KALMAR/UNIONEN
Owe Melkersson LC NÄSSJÖ
Peter Elovsson LC NÄSSJÖ

Genom att besöka LCI hemsida har varje klubbmedlem och klubbtjänsteman möjlighet att lära sig mer om Lions på egen hand. Där finns alla dokument som kan användas för medlemsrekrytering och medlemsutveckling samt inte minst för egen utveckling.

Diabeteslägret 2014
 
Klubbarna i zon 1,2 och 3 var med och sponsrade den nya versionen av disbetesläger som genomfördes i början av september. Vi har nu fått en redovisning från ansvarige läkaren Magnus Ljungcrantz om förra årets läger. Planeringen för att genomföra ett läger aug-sept 2015 pågår och vi från Lions ska trycka på så att vi får med deltagare från alla län där våra klubbar är representerade. Fullständig rapport finns på distriktets hemsida.
 
Lions Quest
Lions Quest har ny styrelse och verksamheten har sakta ökat, det är till och med så att man söker ytterligare en kursledare förutom Marianne Jansson. Läs mer på MD hemsida 
 
Lions International 100 år 2017   
Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar Lions medlemmar över hela världen att hjälpa 100 miljoner människor till december 2017. Alla klubbar kan hjälpa oss att nå vårt mål.
 
Inom Lions Sverige har guvernörsrådet utsett PDG Mats Granath till MD projektledare för vårt 100-årsjubileum, vidare har varje distrikt utsett en samordnare för att kommunicera mot klubbarna. Vårt högtidliga firande av 100-årsjubileet kommer att ske på riksmötet i Upplands-Väsby 2017. 
 
Göm inte att titta på sidan där det bland annat står om Lions globala hjälpvecka i januari (10 -16 jan)
 
 

Ask1(Fråga en) eller var för inte fråga 2 eller flera Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar under perioden juli – december 2014 har vi värvat 29 nya medlemmar, samtidigt har 35 medlemmar lämnat vår gemenskap. Vi behöver vara flera medlemmar. 
 
En kan göra mycket men fler kan göra mer.
 
Har du nu som klubbmedlem prövat att värva någon???????
 
Karlskrona den 5 januari 2015
Anders Eriksson
Distriktsguvernör 2014-2015