Skip to Content

Nyhetsbrev 7 Januari 2014

Hej Lionvänner,

Som många säkert hört så har vår förre Internationella President, Sten Åkestam, avlidit. Begravningen sker 2014-01-24 och samtliga distrikt har samlat in till en gemensam krans. Mer information om hur vi kan hedra Stens minne kommer i nästa nyhetsbrev.

I detta nyhetsbrev kan vi konstatera att vi har nytt kalenderår och att detta Lions verksamhetsår har nått halvvägs.

Jag vet att de senaste veckorna är de mest intensiva för många klubbar och jag vet också att många har haft hög trivsel och hög framgång i sina insamlingsaktiviteter.

Framåt nu så gäller det att varje klubb tar bra beslut och skänker pengar till behövande, LCIF, Mässlingsinitiativet eller vad ni nu väljer. Behovet är stort och utbrett, lokalt såväl som internationellt.

”Lions Lyfter”:

Projektet utvärderas igen i samband med Distriktsråd 3 i Växjö 2014-01-25.

Vi har mött ett fantastiskt mottagande och varit ute hos många klubbar redan. Vi kommer nu också att initiera vice Zonordförande i projektet och fortsätta med uppföljning av genomförda besök. De flesta klubbarna har en handlingsplan som vi kan hjälpa till med om det behövs och efterfrågas.

Vi kommer att samla ihop idéer och dela med oss av våra erfarenheter.

Under ovan nämnda Distriktsråd så kommer vi också att starta upp planeringen för nästa verksamhetsår. ”Lions Lyfter” kommer självklart att fortsätta men vår 1:e vice Distriktsguvernör, Anders Eriksson, har ett antal idéer om hur distriktet skall fortsätta utvecklas och detta skall vi också diskutera då.

Viktig info:

När det gäller våra internationella insatser så ber jag Er följa utveckling i Lions Clubs Internationals nyhetsbrev och på hemsidan www.lions.se.
Guvernörsråd 4:
Genomförs i samband med Nordiska Samarbetsrådet (NSR) i Oslo 17-19 januari 2014. Mer info i nästa nyhetsbrev.

Planering:
Nästa Distriktsråd är 25 januari i Växjö.

Nästa distriktsmöte 2014-04-05:
Nästa distriktsmöte är planerat till 2014-04-05 i min hemstad Eksjö. LC Eksjö kommer att arrangera mötet och sedan en bankett på lördagskvällen så planera in helgen redan nu så ni inte missar detta trevliga arrangemang!

Distriktsmöteskommittéen i Eksjö sammanträder 2014-01-22, mer info i nästa nyhetsbrev.

http://www.lions-sm.nu/

Lionshälsningar,

Joakim Värn, LC Eksjö
DG 101 SM