Skip to Content

Nyhetsbrev 7, 2016/2017

 

Nyhetsbrev 7

Hej alla Lionvänner.

God fortsättning på det nya året. MMXVII så hade grekerna tecknat vårt år 2017, vi ser fram emot Lions 100 år i världen. Nu får vi hoppas att 2017 blir ett bra år med mindre krig och oroligheter ute i världen och att flyktingarna minskar, det är nu över 60 miljoner människor på flykt i världen enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Vi i Lions får ta nya tag för att hjälpa till att skapa en bättre värld att leva i.

Bob har ordet

Förbered er för vårt andra århundrade av hjälpinsatser

Lions har mer än andra utfört hjälpinsatser i 100 år. För att hedra hundra år av hjälpinsatser har vi satt upp ett vågat mål för framtiden. Den nya strategiska planen LCI Framåt är en vägledning för att planera och genomföra vår vision att förbättra livet för 200 miljoner människor per år. Denna nya serviceram förbättrar verksamheten, använder ny teknik och gör medlemmarnas upplevelse till något enastående. Den inkluderar också ett nytt och spännande serviceinitiativ som hjälper oss utforma Lions andra århundrade av hjälpinsatser. Besök webbplatsen för LCI Framåt i dag för mer information om vår vision för framtiden.

Barndiabetes (text av Bernt Fransén)

2016 fördelade Barndiabetesfonden årets forskningsanslag. Det kan vara intresse för er att veta hur medlen fördelats.

Fördelningen blev denna:
Lund                 1.175.000:-
Stockholm        1.610.000:-
Uppsala               950.000:-
Malmö               1.485.000:-
Linköping         1.675.000:-
Umeå                    100.000:-  

Jag ber att från Barndiabetesfonden framföra ett stort tack för det stora stöd som Lions klubbarna visar fonden. Det skulle också vara fint om de klubbar som haft Barndiabetesfonden som mottagare i samband med advent/ jul att skicka bilder och text för Barndiabetesfondens tidning "Sticket."  

Efter 28 år som Lions representant i Barndiabetesfondens styrelse har jag beslutat att av hälso- och familjeskäl inte kandidera till "Kontaktperson Diabetes" i samband med Riksmötet. Min klubb, LC Linköping/Valla, har beslutat att nominera Per Krantz. 

Med hopp om Ett Framgångsrikt Lion-2017 sänder jag de bästa hälsningar.

Bernt Fransén
 

LCIF Lions minnesmynt börjar säljas i januari

Lions Clubs Internationals minnesmynt för hjälpinsatser under hundra år kommer att bli en värdig hyllning till de miljoner lionmedlemmar som har gjort utomordentliga hjälpinsatser under de senaste hundra åren. Mynten börjar säljas onsdagen den 18 januari 2017, priset kommer att sättas utifrån metallpriset. Under en begränsad period kommer du att kunna beställa detta historiska minne och stödja LCIF:s arbete, som förändrar liv. För varje mynt som säljs kommer 10 USD  att gå till LCIF. Detta representerar en möjlighet att få in 4 miljoner USD för att förbättra livet för behövande genom LCIF:s initiativ runt om i världen.

LCIF Indonesien

I december drabbades Indonesien av en jordbävning med en magnitud på 6,5 på Richter-skalan. Även om jordbävningen endast varade 15 sekunder så kollapsade över 100 byggnader och över 100 människor har avlidit. Tusentals blev hemlösa och hjälparbetarna använde sina bara händer för att hjälpa människor ut ur bråten. Sjukhusen var överfyllda och patienterna behandlades i tält utanför. Situationen är fortfarande mycket svår.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) svarade omedelbart med att bevilja ett större katastrofanslag om 100 000 USD  för att hjälpa till med både omedelbara och långsiktiga behov. Lokala Lions hjälpte till genom att erbjuda mat, filtar, medicinsk utrustning och rent vatten till de drabbade. Lions runt om i världen har kontinuerligt givit sitt stöd till LCIF:s katastroffond, vilket gör det möjligt för stiftelsen att omedelbart skicka finansiellt stöd. Tack för ditt engagemang för de behövande.

De glömda barnen

Den 3/1-2017 beslutade Sveriges Lions att åka ut med filtar och mat till tusen kvinnor och barn i lägren i Turkiet. Kostnaden är ca 500 000:- fortsätt att stödja de glömda barnen då hjälpbehovet är stort.

MyLCI

Medlemsläget i 101SM är nu 1185 medlemmar, som vanligt uppmanar jag alla klubbar att vara lyhörda för att få nya medlemmar samt att lyckas behålla de vi har, som ju utför ett fantastiskt jobb i våra klubbar. Under hösten har vi fått dessa nya medlemmar i distriktet;

Jan Johansson – ALVESTA,  Veronica Örfelth – ANEBY, Sixten Siverland – EMMABODA, Rolant Pridaen – HÖGSBY,
Håkan Klasson – KALMAR, Göran Borgryd, Lars Grothén, Hans Oscarsson - KALMAR UNIONEN, Dan Holmsten, Anne Rubin Holmsten
- KARLSHAMN, Jörgen Chronvall,
Ingrid Sandén - KARLSKRONA JARRAMAS, Richard Andersson, Lenart Klefsjö – LAMMHULT, Mårten Edlund, Elisabeth Halkjaer, Leif Halkjaer – MÖNSTERÅS, Ingemar Johansson – NÄSSJÖ,

Stefan Sjöquist – ROTTNE, Roy Olsson – RYD, Carina Hubertsson - SÖLVESBORG, Bo Håkansson, Anders Indset, Sven-Olof Robertsson, Lena Rundgren – TORSÅS, K-G Edström – TRANÅS, Niklas Isaksson, Curt Tyrberg – VIMMERBY, Allan Skogh - VÄSTERVIK

Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna i gemenskapen i distrikt 101SM


Conventionlotteriet

Av praktiska orsaker flyttar vi fram dragningen på conventionlotteriet till DistriktsRådet den 28 januari. Det har ännu inte handlats så många andelar, så en något längre tid kanske ger ett bättre utfall. Det inte är försent att anmäla sitt intresse och köpa lotter. Se mera på http://www.lions-sm.nu/content/convention-2017

Köp av lotter ska vara anmält och betalat till Distriktskassören den 23/1 och dragning sker den 28/1.

Med varmaste Lionshälsningar

Christer Johansson, vDG
LC Västervik

 

Kalender

Lions globala hjälpvecka 9-15/1-2017

Nästan 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll. Delta i januari tillsammans med lionmedlemmar i en speciell global hjälpvecka som ägnas åt att stoppa hungersnöd på din hemort eller ute i världen. Detta internationella evenemang är ett utmärkt tillfälle att hjälpa på hemorten under Hundraårsjubileets hjälputmaning, som påverkat livet för mer än 100 miljoner människor.

NSR-möte 19-22/1-2017 Island

GR-möte 19-22/1-2017

DR-möte 28/1-2017 Lenhovda

Nominera till MD-distriktet 31/1 2017

Varhelst det finns ett BEHOV, finns det en LIONMEDLEM!

Anders Hult
DG 101SM