Skip to Content

Nyhetsbrev 6 December 2013

Hej Lionsvänner,

I detta nyhetsbrev kan vi hälsa 9 nya medlemmar välkomna till Lions.

Jag vill välkomna följande nya medlemmar in i vår Lionsgemenskap:

Eva Celion Berg LC Karlshamn
Eva Nilsson LC Karlshamn
Jan-Åke Berg LC Karlshamn
Peter Vinberg LC Olofström
Gunilla Persson LC Växjö/Dacke
Gunilla Graffner LC Borgholm
Diane Johansson LC Mönsterås
Ann-Christin Olofsson LC Oskarshamn
Bo Lundgren LC Vimmerby
”Lions Lyfter”:

Projektet utvärderades i samband med Distriktsråd 2 i Växjö 2013-11-23.
Teamet inkl. våra viktiga Zonordförande har genomfört träning i hur man ”uppträder” för att skapa trivsel i samband med besök i klubbarna.

Så någon form av ”trolleri” kan vi utlova oavsett vem som besöker Er…

Vi kan konstatera att över 80 % av klubbarna redan har genomfört, planerat eller visat intresse för ”Lions Lyfter”!

Viktig info:

När det gäller våra internationella insatser så ber jag Er följa utveckling i Lions Clubs Internationals nyhetsbrev och på hemsidan www.lions.se.
Postkontrollen upphör vid årsskiftet mellan Lions och arrangören. Vi kommer att få en utbetalning under 2014.
Guvernörsrådet beslutade vid senaste mötet att vårt Profilprojekt i Sri Lanka förlängs med ett år och med det att vi satsar ytterligare 938 000 kr på projektet.
Arbetet med ändamålsenlig distriktsindelning fortsätter. Gruppen består av Lars Karlsson 101P, Ulf Bengtsson 101B och Joakim Värn 101SM.

Lions Quest

Vi tog beslut att Lions Quest skall fortsätta men inte i vilken form. Stiftelse eller inom Multipeldistriktet.
Vid Guvernörsråd 4 i Oslo skall stiftelsen för LQ lämna förslag till hur man kan fortsätta sin verksamhet alternativt hur man skall gå till väga med en eventuell nedläggning av stiftelsen.
Lions Quests styrelse skall också redovisa en plan för sin ekonomi fram till 2014-12-31.

Planering:
Den 17-19 januari är det Guvernörsråd 4 i Oslo (I samband med Nordiska Samarbetsrådet).
Nästa Distriktsråd är 25 januari i Växjö.
Vid detta möte kommer våra vice Zonordförande att få utbildning i bl. a Lions Lyfter inför 2014/2015.
Vi kommer då också att diskutera vårt distrikts strategier för de kommande åren.
Nomineringar till Multipeldistriktet skall vara Distriktsvalnämden/Paul Josefsson LC Eksjö tillhanda senast 2013-12-31.
Nästa distriktsmöte 2014-04-05:

Nästa distriktsmöte är planerat till 2014-04-05 i min hemstad Eksjö. LC Eksjö kommer att arrangera mötet och sedan en bankett på lördagskvällen så planera in helgen redan nu så ni inte missar detta trevliga arrangemang!

http://www.lions-sm.nu/

Lionshälsningar,

Joakim Värn, LC Eksjö
DG 101 SM