Skip to Content

Nyhetsbrev 6, 2016/2017

Nyhetsbrev 6

Hej alla Lionvänner.

Nu när vintern är som mörkast bryter ljuset igenom, ordet advent betyder ankomst. Adventstiden firar vi inför julen och vi tänder ljus vilket behövs i mörkret. Den första svenska adventskalendern gavs ut 1934 av Sveriges Flickors Scoutförbund. Jag vet att alla klubbar nu är upptagna med julmarknader och luciatåg i december så för en Lionmedlem blir det nog inte att sitta still och njuta av ett adventsljus i december.

GR-möte 3 Gävle 12/11.

 • Framtidskommittén: PDG Ingemar Karlsson och PDG Jan-Åke Rispling redogjorde för PR arbetet i MD samt ett förslag till ny distriktsindelning. Även förslaget om tvåårsmandat bör genomlysas ordentligt.
  PID Bruno Ahlqvist redogjorde för en inskickad motion gällande ny distriktsindelning, med tidsplan och ställer sig bakom Framtidskommitténs rapport och förslag. GR beslutade att kommittén fortsätter arbetet med ny distriktsindelning förstärkt med PID Bruno Ahlqvist och att ett förslag utarbetas till RM 17. Beslutades även att respektive distrikt rapporterar till kommittén samt gör kostnadsberäkningar tillsammans med Controller Bengt Parkstam.
 • PR Info kommittén: IPDG Åke Nyqvist berättade om MDs PR arbete och om samarbetet med PR byrån Springtime. Även information gavs om hur vi kan kommunicera Lions budskap till allmänheten och innebörden av MDs PR plan. GR beslutar godkänna rapporten.

Bildspel om Framtids kommitténs och PR Info kommitténs arbete kommer att bifogas protokoll från DR-möte 2.

 • STIM-avgifter: Controller Bengt Parkstam redogjorde för nya STIM avgifter from 2018.
  En pedagogisk information behöver tas fram till klubbarna, om vad STIM är. Controller Bengt Parkstam och Ekonom Bengt Lundblad ansvar för att detta görs. Betalningsdatum föreslås till 31 januari.
  GR beslutade att den nya avgiften utdebiteras per medlem from 2017 och betalningsdag den 31 januari.
 • Information om att mäta insamlade medel: Lions Sverige samlar in mycket medel via klubbarna och MD behöver veta hur mycket detta är mer exakt. En enkät har gått ut till samtliga klubbar med frågor om hur mycket pengar varje klubb samlar in lokalt, nationellt och internationellt.
  GR ställde sig bakom detta och att det mycket viktigt att detta görs löpande i framtiden och att klubbarna på sikt använder MyLCI för detta.

Hela protokollet finns att läsa på MDs hemsida.

Distriktsrådsmöte 2

26/11 genomfördes Distriktrådsmöte 2 i Växjö här några axplock av beslut.

·         LQ Jan Almqvist (Tomas Bjelm ej närvarande): För att komma tillrätta med bl a nedskräpning och skadegörelse i många problemorter i landet, har man kört ett antal Lions Quest kurser för bostadsbolag med stor framgång. Jan A framförde en tanke att köra kurser i samarbete med bostadsbolag, för att komma till rätta med problem i vissa bostadsområden. Ett upplägg där kanske den lokala Lionsklubben, det aktuella bostadsbolaget och lokala skolan samarbetar. Diskussioner fördes, mötet positivt. Beslut: Jan A kontaktar LQ-ansvarige Tomas Bjelm om detta.

 

·         Lions 100-årsjubileum/ny distriktskoordinator: DG informerade om att Bengt-Åke Johansson, LC Gävle utsetts till ny koordinator för MD:s jubileumskommitté. Vårt distrikt saknar f n koordinator, då Anders E lämnat uppdraget. Ca 600 000 kr har hittills kommit in till jubileumsfonden. Man kan söka medel ur fonden redan nu. Jan Almqvist föreslogs bli ny koordinator i 101SM. Beslut: Distriktsrådet/styrelsen valde IPDG Jan Almqvist som ny koordinator i Lions 100-års jubileumskommitté i distrikt 101SM. De blå jubileumskassarna beställes fr o m nu av Jan A.

 

·         Motion Oskarshamnslägret: Vi har fått en motion från LC Oskarshamn om att varje klubb i distriktet ska bidra med 1 000 kr/klubb och år för att säkerställa att Oskarshamnslägret kan fortleva, då man inte längre får något ekonomiskt stöd från MD. Lägret fyller en viktig funktion för många som drabbats av t ex stroke eller har andra funktionshinder. Beslut: DR/styrelsen bifaller motionen och föreslår att distriktets klubbar årligen tillför 1 000 kr/klubb till Oskarshamnslägret, så att lägrets fortlevnad kan garanteras. Tas upp för beslut på DM i april 2017 och börjar gälla fr o m 2018 vid positivt beslut.

 

·         Teckningstävlan: Samtliga fyra bidrag som kommit in var mycket fint ritade. Beslut: Mötet beslöt att Ebba Tingsdals bidrag från klass 5 i Johansfors skola utanför Emmaboda blir det bidrag som går vidare i tävlingen från vårt distrikt.

Hela protokollet finns att läsa på vår hemsida när det är justerat.

 

Musicalen Motown.

Ett stort tack till Sigvard Johansson med fru från LC Alvesta och Kerstin Gyllensvärd med mamma och kamrat från LC Vetlanda för hjälpen med information och insamling till de glömda barnen under Musicalen Motown i Växjö. Ni åkte till Växjö med mycket kort varsel, då LC Växjö inte kunde deltaga. Lions kan vara stolta som har sådana medlemmar, TACK.

 

Lionstält.

Alla våra katastroftält är sända till Mosul i Irak, man beräknar att 1,5 milj. Mäniskor är på flykt i området, jag uppmanar er att samla in medel till nya tält, 6000:-/st.

 

Lions "Knarkhund" Billy.

Hund bekostad av Lions är utsedd till årets narkotikasökhund! Billy är en Springer Spaniel född 2004 med Lionsbricka 008, kom i tjänst hos Tullverket 2006 och är placerad i Malmö. Billy planeras att gå i pension vid nyår efter tio fantastiska år i samhällets tjänst som bekämpare av droger och vapensmuggling. Nu väntar härliga sköna dagar med goda köttben och bus med husse. Lions tackar Billy och hans förare för en jätteinsats för en bättre värld. Billy är utsedd till årets narkotikasökhund 2016. Billy har med sin hundförare Anders Mårtensson från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016 medverkat till 65 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av över 119 miljoner kronor. Billy och Anders arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö.

Hitta ledare.

Vi måste vara uppmärksamma på våra medlemmar som är intresserade av att bli ledare i vår organisation, leta upp dem i din klubb och hjälp dem att utbilda sig i Lions fina ledarutbildning, vår GLT Bill A Fridström vet mer om Lions utbildningar.

Glöm inte nomineringar till poster i MD ska in före 31/12 2016 och till distriktet före 31/1-2017 till Distriktsvalnämndens ordförande Paul Josefsson.

 

Bob Corlew.

Lions Framåt

Vi har satt upp ett mål att hjälpa 200 miljoner människor per år senast år 2021, en tredubbling av vår nuvarande humanitära påverkan, så att vi kan tillgodose växande behov under vårt kommande århundrade av hjälpinsatser. Det är ambitiöst. Det förändrar liv. Det är det vi gör som medlemmar i Lions.

Se LCI framåt och video om LCI framåt

 

Dr. Jitsuhiro Yamada.

Mässling.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. De som överlever drabbas ofta av allvarliga komplikationer, till exempel hjärnskador, hörselnedsättning och blindhet. Alltför många barn förloras till en sjukdom som vi kan förhindra. För bara cirka USD 1 kan ett enkelt vaccin skydda mot mässling. Det är därför som vi i Lions har åtagit oss att samla in USD 30 miljoner till Gavi, The Vaccine Alliance, till och med år 2017. Bill & Melinda Gates Foundation och United Kingdom's Department for International Development (DFID) kommer att matcha våra donatorer, så att totalt USD 60 miljoner kan samlas in till att bekämpa mässling. Vi har mycket nu men om er klubb får någon slant över så glöm inte bort mässlingsinsamlingen.

 

Sprid Lions historia under 100 år.

I nästan 100 år har lionmedlemmar förändrat livet för människor runtom i världen. Upplev Lions hjälphistoria som aldrig förr med Lions resa, en särskild jubileumsutställning som visar unika historiska foton, ljudband och videor. Under de kommande veckorna kommer fem installationer att avtäckas – och var och en tar upp en unik aspekt på vår organisations historia. Visa Lions resa på nästa möte, och för familj och vänner, så att de får veta vad det betyder att vara lionmedlem. Besök sidan Lions resa i dag för att se den första installationen, "Grundandets historia".


Lions kontoret.

Under jul och nyår kommer kontoret att ha stängt följande dagar:

24 – 26 december 2016

31 dec – 8 januari 2017

Öppnar igen den 9 januari 2017

 

JAG VILL ÖNSKA ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT LIONSÅR

Varhelst det finns ett BEHOV, finns det en LIONMEDLEM!

Anders Hult
DG 101SM