Skip to Content

Nyhetsbrev 5 november 2015

Hej Lionsvänner

Redan November, hösten är här och Lionsarbetet sprudlar i klubbarna. Mycket är på gång. Lions MD har beslutat starta en ny insamling redan i december ”De glömda Barnen” Insamlingen görs parallellt i alla de Nordiska Lionsländerna. Se nedan.

Lions MD har också beslutat att från och med 2016 avstå medverkan i Väldens Barn. Detta berör inte innevarande insamling för 2015.

Nya Medlemmar

Grattis till Ranghild Book, Karlskrona Jarramas. John Bour, Mållila-Mörlunda. Annelie Nordh, Mållila-Mörlunda.

 

ZON-möten

Arbetet i Zonerna är på gång och jag vill bara trycka på vikten att vi alla i klubbarn hjälps åt att få fram vZO.

De Glömda Barnen i Syrien och dess grannländer

Norden går tillsammans

 

 

 

 

 

Lions kampanj ”de glömda barnen i Syrien och dess grannländer”

Huvudmålet: 

Att hjälpa ”de glömda barnen i Syrien och grannländer”, genom att samla in 1 kr/ invånare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. Ca 26 milj.

Syftet:          

•Hjälpa de glömda barnen i flyktinglägren i Turkiet via Leif Njord Lions Sverige och Einar Lyngar Lions Norge som finns i Libanon.

•Öka kännedomen om Lions via kampanjen ”De glömda barnen”

•Få ökat intresse och stärka Lions internt för gemensamma kampanjer både nationellt och Nordiskt.             

Tidsperiod:   Klubbarna väljer någon eller några av helgerna 28-29/11, 5-6/12 och eller 12-13/12. OBS. Man skall välja minst en helg.

Aktivitet:     

Skramla bössa, omfördela medel på klubbarnas befinliga aktiviteter. Via sponsorer tex: En butik avsätter X % av sin dagskassa. Eller göra en specifik aktivitet för ”de glömda barnen”. Kreativitet och anpassning till varje klubbs/lands förutsättningar.

Material:
Bössbanderoller, annonsunderlag, ”insamlingsband”/gördel, pressrealeser för lokalradio/TVstationer.

Redovisning:                   
Klubbarna skickar senast 15 december insamlat belopp till respektive distriktskassör, som sänder in detta till  MD 101:s controler, senast  20 december. 

Pressrealese

Här får ni också den skarpa pressreleasen, i den kan ni ändra tex texten för/till den lokale PR ansvarige.

Maud på Lions kansli har också skickat ut den via My Newsdesk som är en portal för pressmaterial, samt till distriktens PR ansvariga.

 

                                                                                                                                Pressmeddelande november 2015

”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” är i stort behov av hjälp!

Lions Sverige och övriga Lions i Norden genomför nu kampanjen för ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer”.

Mycket görs redan i dag för att hjälpa de flyktingar som redan är på väg eller har kommit till Norden. Men det finns en stor grupp barn som är kvar i flyktinglägren. Det kan bero på att kriget har splittrat familjerna, att föräldrarna inte längre finns, barnen är bännskadade, splitterskadade,lemlästade eller att man inte har de ekonomiska förutsättningarna att ta sig därifrån. I flyktinglägren lever barnen ofta under mycket svåra förhållanden. De behöver, precis som våra barn, mat, värme, trygghet, hygien. sjukvård och skolgång för att nämna några saker

Lions insamlingskampanj ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” skall därför hjälpa barnen till ett drägligare liv i flyktinglägren. Det skall Lions göra genom att bland annat skicka pengar till inköp av tält, hygienartiklar, matpaket, skolböcker och mycket annat.

Lions arbetar helt ideellt och alla hjälpsändningar går alltid från Lions till Lions, oavset om det är pengar eller förnödenheter. Detta garanterar att vår hjälp alltid når slutmålet utan avbräck.

Kampanjen ”De glömda barnen i Syrien och dess grannländer” kommer att drivas landsvis och lokalt i varje stad.
Vi behöver därför er hjälp för att sprida budskapet så att vi verkligen kan ge barnen den hjälp som de så väl behöver.
Det övergripande insamlingsmålet är 1 krona per invånare. Totalt cirka 26 miljoner.

Kampanjen går med extra fokus under helgerna första, andra och tredje advent.

För mer information, vänligen kontakta kampanjansvarig Åke Nyquist 0706-378600
Epost: ake.nyquist@gmail.com eller
Sveriges Lionsordförande Annica Nordell 070-56111456, Epost: annicanordell1@gmail.com

Lokal kontakt: NamnxxxxxxxxTelefon xxxxxxx  Epost: xxxxxxxxxxx@xxxxx (fylli dina uppgifter)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lions: Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

www.lions.se

Nu kan vi även erbjuda de som inte har kontanter på sig att Swisha. Swishnumret är 9019480.

Bössbanderoller pluggannonser, affischer kommer inom några dagar finnas på MDs hemsida som varje klubb kan hämta hem.

Nu har vi möjlighet att Lions skall synas i en nationell insamlingskampanj

LCIF

Vi behöver sprida kunskap om LCIF där mycket av vårt Lionsarbete kanaliseras igenom.

Ett meddelande till Lions från Bill Gates; Klicka här

LCIF har lovat att samla in 30 miljoner USD före 2017 för att öka tillgången till vacciner genom Gavi Vaccine Alliance. De insamlade medlen kommer att matchas av brittiska Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket ger totalt 60 miljoner USD. Bill Gates, ordförande och förvaltare av Bill & Melinda Gates Foundation

View our online version or mobile version here.

 

LCIF fick ett till fyrstjärnigt betyg

plainlogoColor.jpg?r=1444842665609

LCIF har fått sitt  fjärde fyrstjärniga betyg i rad av Charity Navigator för dess effektiva skatteförvaltning och satsning på ansvarsfullhet och öppenhet. Att få fyra av fyra möjliga stjärnor betyder att LCIF har en bra ledning och andra strategier som minimerar risken för oetiska aktiviteter och att vi konsekvent verkställer vår målsättning på ett skattemässigt ansvarigt sätt. Det betyder att ni kan vara säkra på att era donationer till LCIF används till stöd för de program som de är avsedda för.

 

Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016

Varma Lionshälsningar

från

 

 

 

 

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist