Skip to Content

Nyhetsbrev 5 November 2013

Hej Lionsvänner,

Förra nyhetsbrevet kunde vi hälsa 15 nya medlemmar välkomna till Lions. Kul att fler vill vara med i vår gemenskap! Tyvärr är det en del som lämnar Lions av olika anledningar och det får vi acceptera.

Vad jag inte tycker är ok är om någon lämnar för att han/hon inte trivs eller inte känner delaktighet. Det kan vi nämligen påverka. Se till att alla får komma till tals och ha roligt när ni träffas för möte eller aktivitet!

När det gäller trivsel och delaktighet så kan varje klubb få hjälp från Globala medlemsteamet. Ta chansen nu och bjud in medlemmarna (om ni inte redan gjort det) ur Globala medlemsteamet. Metoden heter självklart ”Lions Lyfter”.

Jag vill välkomna följande nya medlemmar in i vår Lionsgemenskap:

Jan Ahnbo LC Olofström
Henric Jonsson LC Lammhult

”Lions Lyfter”:

En del klubbesök har genomförts och nästa utvärdering sker 2013-11-18. Det har även planerats en del klubbesök i närtid. Mer info i nästa nyhetsbrev.

Viktig info:

LCIF
År 2017 fyller Lions 100 år. Mycket av uppmärksamheten kring denna händelse kommer att kretsa kring LCIF. Självklart tycker säkert många. Lions är en väldigt stor internationell hjälpklubborganisation – VÄRLDENS STÖRSTA – LCIF är LIONS FLAGGSKEPP. Det är inom LCIF de stora och internationellt uppmärksammade insatserna görs.

www.lions.se ligger nu utlagt en video på cirka fem (5) minuter som alla Lions borde se! Gå in på hemsidan vidare till ”För medlemmar” och vidare till ”PR”. Där finner Ni snabbt ”Video om LCIF”.

Ni kan också gå direkt på med denna länk:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CjMz1FkiU6c

Videon är mycket sevärd och ger en bra bild av LCIF.

Hjälpfonden:
Plusgiro 90 19 48 - 0

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har skapats för att allmänheten skall ha möjlighet att på ett säkert sätt skänka pengar till Lions aktiviteter och bidragsändamål. Stiftelsens insamling och förvaltning kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlingskontroll, näringslivets och föreningslivets kontrollorgan för alla som samlar in pengar på ett 90-konto.

Lionsklubbar som samlar in pengar vid olika aktiviteter disponerar sina insamlade medel enligt devisen ”Allt går fram”. Insamlade medel skickas in till distrikts- och internationella projektkonton eller används lokalt.

Lionklubbarnas insamlade medel ska inte skickas in till Hjälpfonden.

Insamlade medel får enligt stiftelsens stadgar användas för
• Hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande
• Vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar
• Främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning

Planering:
Den 16-17 november är det Guvernörsråd 3 i Kista.
Nästa Distriktsråd är 23 november i Växjö
Nästa distriktsmöte 2014-04-05:

Nästa distriktsmöte är planerat till 2014-04-05 i min hemstad Eksjö. LC Eksjö kommer att arrangera mötet och sedan en bankett på lördagskvällen så planera in helgen redan nu så ni inte missar detta trevliga arrangemang!

http://www.lions-sm.nu/

Lionshälsningar,

Joakim Värn, LC Eksjö
DG 101 SM