Skip to Content

Nyhetsbrev 4 Oktober 2015

Hej Lionsvänner

Nu känns det att vårt Lionsarbete är i full gång. Alla klubbar har nu varit igång ett tag med sitt arbete, att kunna hjälpa andra. Insamlingarna till ”Flyktingar” och Världens Barn har gått över all förväntan och den pågår ju hela hösten.

För min egen del är det nu många klubbesök som gäller. Har också hunnit med ett 60-års jubileum i Mönsterås där jag fick dela ut ett väl förtjänt Melvin Jones till President Anna-Lena Josefsson.

Nya Medlemmar

 


Grattis till Morgan Esping, Vimmerby som kom med 12 aug, Jan Nilsson, Borgholm, Bo och Monica Ursberg, Ryd, dessutom vet jag att Jan Söderlund kom med den 8 okt i Hultsfred.

ZON-möten

Alla våra 6 Zoner har genomfört eller är på gång att genomföra sina första möten för året. Ett gemensamt arbete som alla klubbarna har i sin zon är att välja ny vice ZO. Ett arbete som kan gå lite trögt i vissa fall.

ZO är en av de viktigaste uppdragen inom Lions, ett arbete där som vi inom DR har för avsikt att förstärka för att hjälpa sittande och kommande ZO.

Jag vill uppmana alla klubbar att tänka över vilka medlemmar som kan bli kommande ZO.

Lions Forskningsfond

Har ni möjlighet eller har vägarna förbi Linköping Välkommen till Berzeliussalen för: Utdelning av forskningsanslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar tisdagen den 13 oktober 2015 kl 17.00-18.30

LCIF

Vi behöver sprida kunskap om LCIF där mycket av vårt Lionsarbete kanaliseras igenom. Den senaste versionen av videon ”LCIF är din stiftelse”. Den är numera på svenska. Speltiden är 2 minuter och 19 sekunder. Videon kan laddas ner från nedanstående länk.

 https://onedrive.live.com/redir?resid=F92CAABDC5DBA07A!166&authkey=!AOHB0vZIB2B_U1M&ithint=video%2cmp4

Den går utmärkt att visas på klubbarna. Men den är också bra när man informerar nya eller blivande medlemmar om LCIF.

Hundraårsjubileet

Bästa lionmedlemmar.

Hundraårsjubileet gör att Lions medlemmar runtom i världen går samman för att fira våra 100 år. Här följer tre förslag på utmärkta sätt som du och din klubb kan delta i firandet under detta år och under hela hundraårsfirandet.

·         Leda genom hjälpinsatser genom att stå värd för minst ett projekt inom hundraårsjubileets hjälputmaning inom varje av våra prioriterade områden: Ungdom, syn, hungersnöd och miljö. Kom ihåg att inrapportera hundraårsjubileets projekt via MyLCI, för att kunna tilldelas ett tygmärke till klubbstandaret för varje år som din klubb deltar.

·         Bjud för att göra skillnad genom att sätta upp ett mål för klubben att bjuda in minst 3 nya medlemmar till er klubb. Du och din klubb kan få särskild erkänsla genom Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser genom att bjuda in nya medlemmar och hjälpa till att bilda nya klubbar.

·         Kontakt med det lokala samhället genom att planera och genomföra hundraårsjubileets bestående projekt. Fira Lions 100 år genom att genomföra ett särskilt projekt som kommer att resultera i en bestående påverkan i det lokala samhället. Mer information om planering av bestående projekt kommer senare.

Ladda ner hundraårsjubileets flygblad och visa det för din klubb i dag!

http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/lions100/centennial-action-flyer.pdf

Låt oss samarbeta och göra hundraårsjubileet till en stor framgång!

Med vänlig lionhälsning,

Dr. Jitsuhiro Yamada

Din internationella president

 

Ny video om hundraårsjubileet: De blindas riddare

Den senaste videon i Lions jubileumsserie kan nu visas och laddas ner från LCI:s webbplats. Se hur lionmedlemmar gör sig kända som de blindas riddare, och hur de hjälper blinda och synskadade runtom i världen under de senaste 100 åren. Lions jubileumsvideor har unika bilder och filmer som ger en återblick genom organisationens rika historia med samhällsservice. Besök Lions100:s webbplats för att se hela jubileumsserien, och se till att sprida dessa videor och era jubileumsaktiviteter på sociala media med hashtaggen #LIONS100.

På väg till framgångsrikt hundraårsjubileum

Efter drygt ett år med Hundaårsjubileets hjälputmaning är det med glädje vi kan rapportera att vi nått halvvägs till vårt mål att hjälpa 100 miljoner människor. Men miljoner människor behöver fortfarande den hjälp och det stöd som medlemmar som du kan ge! Vill ni engagera er klubbBesök sidan för globala hjälpveckan för syn för mer information!

Vill ni ha hjälp eller bara har funderingar kontakta IPDG Anders Erikson

Lionklubb: Nästa generation

Vill Gratulera Kalmar till en blivande ny LEO klubb, 28 studenter vid Linné universitetet anmälde sitt intresse att vara med i den nya LEO-klubben

Bjud in tidigare leomedlemmar att bli lionmedlemmar! Som leomedlemmar lär sig ungdomar att anordna projekt och motivera andra att hjälpa, utveckla värdefulla ledarfärdigheter och ett livslångt engagemang för att hjälpa. Du kan ge nytt liv åt detta engagemang och välkomna fräscha idéer till klubben genom att bjuda in tidigare leomedlemmar att gå med. Läs mer om Övergång från Leo till Lion och hur dessa unga frivilliga kan fortsätta göra insatser på lokal, nationell och internationell nivå i samhället.

 

Vi informerar om detta igen

Handböckerna har kommit och de flesta klubbarna fick sina på DM i Vimmerby.

Som vi informerade om har det blivit fel info. ang. klubbarna därför finns nu ett slav register på MDs hemsida. Fungerar lika bra i mobilen.

Gör så här

Medlemsregister”Slavregist er” på Multipeldistriktets hemsida.

Skriv in www.lions.se i adressrutan på webbläsaren.

Klicka på: För medlemmar (översta menyraden).

Klicka på: Interna sidor (längst ner vänstra menyraden).

Har man inte varit inne tidigare måste man registrera sig, finns en ruta för det.

Inloggning: Användarnamn: 101sm Lösenord: DG:ns förnamn i små bokstäver

Klicka på: Medlemsregistret (under gula menyraden).

Ny inloggning för ”slavregistret”

Har du inte fått inloggningen tidigare måste du registrera dig.

Skapa sedan ditt användarnamn=egen mailadress, lösenord: Eget, (kom ihåg).

Nu är Du framme vid medlemsregistret, bara att söka.

 

Så här ser det ut

 

Nästa Distriktsråd hålls i Lenhovda den 17 okt

 

Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

 

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016

Varma Lionshälsningar

från

 

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist