Skip to Content

Nyhetsbrev 4 Oktober 2014

101SM Verksamhet 2014-2015

Höstens distriktsmöte i Emmaboda är nu genomfört och vi tog beslut om ansvarsfrihet för distriktrådet 2013-2014. Vi beslutade även om ny inriktning i Lions Forskningsfond med postdoc. Glöm inte att läsa protokollet från DM som finns på distriktets hemsida.

Nu har klubbarna en hektisk period som avslutas i december. Närmaste stora gemensamma aktivitet ”Världens barn” inleds i slutet av september och har en kulm i samband med tv-galan på fredag den 3 oktober och klubbarnas insamling dagen efter, på lördag. Det är dock möjligt att lämna bidrag under hela hösten fram till sista december.

”Lions lyfter” fortsätter med de klubbar som anmält deltagande, 6 klubbar är inte intresserade av 38 klubbar. Uppföljning med de klubbar som har genomfört Lions lyfter sker under året och förhoppningsvis tillsammans med nya friska roande upptåg.

LCIF

Sverige blev bästa MD i Europa per capita med donationer till LCIF. Men det är inte nog med detta, vi är även bästa MD med totalt donerat. Sverige har 4,5 % av Europas medlemmar och har donerat 17,5 % av Europas totala. Stora Lions länder som Tyskland, Italien och Frankrike kan vi se i backspegeln. Av Europas totalt 5,6 miljoner US$ donerat står Sverige för 982 237 US$ (> 6,5 miljoner skr). Vi har en tydlig internationell inriktning, speciellt när det gäller katastrofer, typ Filippinerna.

Gör gärna som LC Emmaboda och LC Kalmar gjorde vid uppvaktning av LC Kalmar/Unionen på deras 40-års jubileum. Skänk pengar i klubbens namn till LCIF.

Zoner

Våra ZO har genomfört/genomför sitt första zonmöte under september och oktober och flera zoner har eller kommer att skapa gemensamma zonprojekt.

Medlemmar, medlemsutveckling.

Genom att besöka LCI hemsida har varje klubbmedlem och klubbtjänsteman möjlighet att lära sig mer om Lions på egen hand. Där finns alla dokument som kan användas för medlemsrekrytering och medlemsutveckling samt inte minst för egen utveckling.

Nominering till befattningar vid multipeldistriktet (MD) finns utlagda på MD hemsida och på distriktets hemsida. När klubbarna har nominerat så skickar man detta till distriktets ordförande för nomineringskommittén Paul Josefsson LC Eksjö.

LEO, Studentklubbar

Ta kontakt med Monica Jönsson LC Karlshamn så kan hon hjälpa er med alla funderingar som finns om hur man startar en LEO klubb.

Lions International 100 år 2017

Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar Lions medlemmar över hela världen att hjälpa 100 miljoner människor till december 2017. Alla klubbar kan hjälpa oss att nå vårt mål.

Så här kan du delta i Hundaårsjubileets hjälputmaning:

 

Anordna serviceprojekt under året som påverkar ungdomar, syn, hungersnöd eller miljö.

Rapportera era serviceaktiviteter genom Serviceaktivitetsrapporten på MyLCI.

Få ett tygmärke för hundraårsjubileet och få en ädelsten till tygmärket för varje år som klubben deltar.

.

 

Ask1 (Fråga en)                            

Har du nu som klubbmedlem prövat att fråga en bekant, en vän, familjemedlem eller någon på gatan om de vill bli medlem i en världsomspännande organisation som Lions?

Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar, men vi behöver vara flera medlemmar. En kan göra mycket men fler kan göra mer.

Karlskrona den 1 oktober 2014

Anders Eriksson

Distriktsguvenör 2014-2015