Skip to Content

Nyhetsbrev 3, september 2016

Nyhetsbrev 3, september 2016

Nu är vi inne i september och Lionårets tredje månad.

Den 9 september avverkades Distriktsrådsmöte 1 uti Tranås, och 10 september hade vi Distriktsmöte 1 också i Tranås. Protokoll kommer att läggas upp på vår hemsida när de är justerade. 19 klubbar var inte representerade vid Distriktsmötet, vilket måste ses som ett bottenrekord på att inte vilja deltaga i våra distriktsmöten. Vi hoppas på bättre uppslutning vid Distriktsmöte 2. Undertecknad är just nu sjukskriven så vår 1:e vDG Christer Johansson agerade, med bravur, ordförande under mötet. Tack LC Tranås för ett fint arrangemang. Partners som var på partnerprogrammet var mycket nöjda med besök på pälsmuseet och Tranås hamn i strålande sol.

Lions internationelle president Bob Corlew kom till Sverige och guvernörsrådsmötet i Avesta den 20 och 21 augusti. Protokoll från GR-möte 2 läggs ut på MD:s hemsida. Där och då samlades även alla zonordförande från Lions i hela Sverige för en gemensam utbildning.

Bob Corlew pratade om Lions 100-års jubileum och firande i samband med internationella årsmötet (Convention) i Chicago 2017. Då ska målet, att alla Lions över hela världen ska hjälpa 100 miljoner människor inom områdena; ungdom - syn -  miljö - hunger, vara uppfyllt.  Det målet är redan på väg att uppfyllas, under september någon gång förväntas målet vara nått, men Lions insatser – att hjälpa andra människor, slutar naturligtvis inte i och med det.


Bob Corlew

 


Här hälsar Bob Corlew på Elisabeth Rosell DG 101 GD.
I bakgrunden syns Per Krantz DG 101 A och Per Blomstrand DG 101 VG.

 

Höstens insamlingar

Världens barn

Lions är med i insamlingen till Världens Barn. Kampanjperioden är mellan den 15 augusti till och med 31 oktober och den så kallade fredade perioden är under vecka 39 och 40, då inga andra insamlingar får göras än till Världens Barn. Målsättningen är att samla in totalt 85 miljoner kronor 2016. Fredag den 7 oktober är det Världens Barn-gala på TV. Lions får pengar till flera projekt från insamlingen.

De glömda barnen

Kampanjperioden är 2016-10-01 till 2016-12-31

Information från projektledningen för ”De glömda barnen” Ni har säkert sett nyheten i tidningar och TV att EU:s biståndspengar på 35 miljarder skall släppas till flyktingarna i Turkiet.

Hur påverkar detta vårt projekt ” De glömda barnen” - Svaret just nu är att det påverkar INGENTING för vår insamling i höst.

Varför?

I skrivande stund, är det de flyktingar som finns i de så kallade statliga lägren där bland annat UNHCR och Röda Korset agerar som biståndspengarna kommer att gå till. Våra läger är i Adana- och Mersinregionen och de ligger utanför EU:s biståndsprogram och därför behövs vår hjälp i samma utsträckning som tidigare.

Jag har en roll - up om "De glömda barnen" som alla klubbar som vill kan låna av mig.

 

MyLCI

VIKTIGT

att uppdatera kontaktuppgifterna i registret särskilt befattningshavares e-postadresser och mobilnummer.

För hjälp med MyLCI och medlemsrapporteringen kan din klubb vända sig till distriktets

registeransvarige: Jan Falk, info@lions-sm.nu , mob. 070-792 45 80

 

Fredsaffischtävling 2016

Fredsaffischtävlingspaketet för 2016 finns att beställa i webbshopen på MD hemsida. Sista datumet att beställa är den 1 oktober.

 

Nästa nummer av tidningen LION

Manusstopp för nr 2 är den 18/9 2016. Skicka gärna klubbens reportage till tidningenlion@lions.se. Glöm inte att bilderna bör vara i hög upplösning, det vill säga minst 300 PPI för bästa kvalité i tidningen.

 

LCIF

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden. Donatorer kan nu få erkännanden för MJF och PMJF när de ger sitt stöd till:

  • Område med störst behov: Stödjer alla programområden och ger LCIF flexibilitet att ytterligare stödja initiativ där mer medel behövs eller där behovet är mest brådskande.
  • Katastrof: Gör att LCIF kan styra medel till områden som bäst behöver hjälp efter katastrofer för att ge omedelbar, mindre brådskande och långsiktig hjälp. Stiftelsen kan omedelbart ge medel till storskalig katastrofhjälp istället för att samla in och dela ut medel över en tidsperiod på veckor eller månader.
  • Syn: Medel som stödjer hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta synvårdskliniker till att dela ut blindskriftsdatorer till synskadade.
  • Ungdom: Stödjer Lions Quest-programmet och andra initiativ såsom förbättringar av infrastrukturen inom utbildning och program som hjälper utsatta ungdomar.
  • Humanitära behov: Bekostar projekt som uppfyller en mängd olika samhällsbehov inom andra områden än syn, katastrof och ungdom, såsom mässlingprogrammet, vattenbrunnar och yrkesutbildningsprogram för handikappade.

Medel riktade till “Område med störst behov” ger LCIF möjlighet att ge ekonomiskt stöd till valfritt program inom de fyra andra allmänna områdena. Donatorer uppmuntras att ha detta alternativ i åtanke när de skänker pengar.

Jubileumskasse

Beställ kasse här kostnad 20:- + ev. frakt 
http://www.lions.se/medlemmar/bestall-jubileumskasse.htm
ta gärna kontakt med distriktets 100 års koordinator Anders Eriksson.

 

Medlemmar

Den 31 augusti 2016 var det 1209 medlemmar i distriktet.

Ökning av 1 medlem/klubb under året gör underverk i vårt distrikt, tänk på att en medlem hjälper ca 50 personer i nöd.

 

Varhelst det finns ett BEHOV, finns det en LIONMEDLEM!


      Anders Hult
      DG 101SM