Skip to Content

Nyhetsbrev 3 September 2015

Hej Lionsvänner
Detta nyhetsbrev kan tyckas komma sent i månaden, men det är ett medvetet val för att få med synpunkter ifrån DM i Vimmerby den 12/9.
 
DM Vimmerby
Ett stort tack till Lions klubb Linnea och Lions klubb Vimmerby för ett utmärkt arrangerat DM. Vi var nästan 80 anmälda och där av 58 delegater som gick igenom en diger föredragningslista. Efter genomgång av verksamhetsplanen 2015-2016 genomfördes fyra workshops som hade sin utgångspunkt från verksamhetsplanen. Resultatet av dessa workshops kommer att biläggas protokollet från DM. Andra viktiga punkter som berördes kommer nedan.
 
Verksamhetsplanen kan läsas i sin helhet: Klicka här
 
Fundera på i klubben hur ni kan göra för att utveckla Lions. Distriktsrådet är till för er, vill ni ha hjälp, tips, idéer. Det är inte säkert att vi kan men vi lovar att skaffa den hjälp som behövs. En sak är säker, DR kan inte utveckla Lions utan er hjälp.
 
Handböckerna har kommit och de flesta klubbarna fick sina på DM i Vimmerby.
 
Slavregister
Som vi informerade om har det blivit fel info. ang. klubbarna därför finns nu ett slav register på MDs hemsida. Fungerar lika bra i mobilen.
 
Gör så här: Medlemsregister”Slavregist er” på Multipeldistriktets hemsida.
Skriv in www.lions.se i adressrutan på webbläsaren.
Klicka på: För medlemmar (översta menyraden).
Klicka på: Interna sidor (längst ner vänstra menyraden).
Har man inte varit inne tidigare måste man registrera sig, finns en ruta för det.
Inloggning: Användarnamn: 101sm Lösenord: DG:ns förnamn i små bokstäver
Klicka på: Medlemsregistret (under gula menyraden).
Ny inloggning för ”slavregistret”:
Har du inte fått inloggningen tidigare måste du registrera dig.
Skapa sedan ditt användarnamn=egen mailadress, lösenord: Eget, (kom ihåg).
Nu är Du framme vid medlemsregistret, bara att söka.
 
Så här ser det ut.
 
 
Nomineringar
Dags att börja fundera på nomineringar. Viktigt
De personer som nomineras skall personligen accepterat nomineringen innan namnen insändes till Distriktsvalnämndens ordförande.
 
Riksvalnämnden, Hjälpverksamheten och Ungdomsverksamheten väljs enligt successionsordning.
Klubbens nomineringar till MD skall vara Distriktsvalnämndens ordförande tillhanda senast den 31 december 2015
 
Distriktets nomineringar skall vara Riksvalnämndens ordförande tillhanda senast 31 januari 2016.
 
Klubbarnas nomineringar till distriktets tjänstemän, 2:e vice DG, 1:e vice DG och DG skall vara distriktet tillhanda senast den 31 januari

Nominerings Blankett: Klicka här

Vem har gjort vad: Klicka här 

 
Syriens Flyktingar
I ett samarbete mellan Sveriges Lions och Turkiets Lions, Libanons Lions samt Jordaniens Lions får syriska flyktingar hjälp, med fokus på barnen. Det handlar om att få mat, blöjor, kläder madrasser och filtar, exempelvis. Lions i länder som gränsar till Syrien har många flyktingar och det är där Lions pengar hjälper. Läs hela pressmeddelandet: Klicka här
 
Hjälp till att sprida genom att sms:a FLYKTINGBARN 100, 200 ELLER 300 TILL 729 70.
 
Ett förtydligande
 
Så här ska klubbarna sända pengar till syriska flyktingar:
Lions Klubben  skickar till  Distriktskassören som skickar till LCIF
 
Märkes: ”Syriska flyktingar i grannländerna”. Klubbar skall inte sätta in pengar på Sveriges Lions Hjälpfonds 90-konto. 90-kontot Det är bara till för allmänheten.
 
Världen Barn
Lions är med i år igen i Radiohjälpens insamling Världens Barn. Riksinsamling är 26 september och 3 oktober. Världens Barn gala i SVT är 2 oktober.Klubbarna lämnar resultatet till kommunsamordnaren senast den 3 okt kl. 17.00. För att komma med i kommunkampen som redovisas i TV den 4 okt. Lämna också resultatet till Torgny Rönnestad torgny.ronnestad@gmail.com för att vi skall veta Lions del i insamlingen. 
 
Morogoroprojektet: Klicka här
 
Förtydligande ang. Flyktinginsamlingen Syrien och Världens Barn.Insamlingsorganisationerna i Världens Barn har tillsammans med Radiohjälpen kommit fram till: att undanta insamlingar till förmån för medmänniskor på flykt från den fredade period som nu normalt råder i samband med Världens Barn.  att när det gäller bössinsamlingar så är det bara Världens Barn som gäller kampanj dagarna 26/9 och 3/10.
 
Normalt samlar insamlingsorganisationerna enbart in pengar till Världens Barn under sex veckor i samband med kampanjen.
 
Läs hela info brevet: Klicka här
 
Besök av vår internationella president
 
 Yamada Lions internationella president Dr Jitsuhiro Yamada kommer att besöka Sverige 3 -5 november. Alla är välkomna att på egen bekostnad att delta i Yamadas besök. Under IP:ns vistelse i Sverige kommer han att vara i Östersund. För mer information var god mejla GRO Annica Nordell.
.
.
.
 
Lions Livskvalitetspris
Nominera kandidat till Lions Livskvalitetspris 2015. Nomineringstiden utgår den 28 februari 2016. Läs mer: Klicka här
 
Detta ingår i värderingsbilden:
Lions vill lyfta fram goda föredömen för alla.
Fighterinstinkt och "aldrig ge upp-attityd".
Det sker stora prestationer i det tysta som Lions vill lyfta fram i ljuset.
Lions vill visa att det finns möjligheter till en ny livskvalitet.
Lions vill uppmärksamma att funktionshindrade kan uträtta mer än vad vi tror.
Lions vill ge priset till personer som utifrån en medfödd eller senare i livet förvärvad funktionsskada visat att livet "inte är kört".
Det handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och förbättrad livskvalitet trots en till synes mycket svår livssituation.
En icke funktionshindrad person kan också få Livskvalitetspriset!
Priset kan också tilldelas en icke funktionshindrad person, som gjort stora, betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionshindrades situation.
 
Grattis till alla Våra Nya medlemmar i distriktet.
Tommy Olofsson LC RYD
Birthe  Green LC Vetlanda
 

Ju fler vi blir ju roligare och enklare blir vårt arbete.
Ni får gärna maila mig när ni värvat en ny medlem. Kan ibland vara trögt att hitta i MyLci.
Introducera familj och vänner för Lions med Fråga en!
Som lionsmedlem kan du påverka din hemort på många sätt. Dela den glädje det innebär att tjäna tillsammans med dina nära och kära. Fråga en börjar hemma. Genom att bjuda in familj och vänner att gå med kan vi tjäna fler i vår fortsatta strävan för en värdigare morgondag!
För resurser som du behöver för att stärka era medlemsinsatser besöker du webbsidan Fråga en: Klicka här
 
 
Lions Lyfter
Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter
 
”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”
 
Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår  2015-2016
 
Varma Lionshälsningar
från Lions 101 SM
DG 2015-2016
Jan Almqvist