Skip to Content

Nyhetsbrev 3 September 2014

101SM Verksamhet 2014-2015

Lions nationella inriktning för året förutom att verka för samhällsansvar och livskvalitet är antaget av alla distriktsguvenörer 2014-2015. Med utgångspunkt i den omfattande och lokalt förankrade verksamheten vill vi gemensamt verka och arbeta utifrån ledorden FRAMTID, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING inom Lions. Vi vill särskilt fokusera och uppmärksamma klubbarna på Lions etik som vår gemensamma grund för all verksamhet under perioden. Distrikt och klubbar uppmanas att beakta och hålla Lions etik levande i arbetet under året. Lions kännetecknas av en transparant organisation i alla led som strävar efter samsyn.

I vårt distrikt 101SM har vi all anledning att anta FRAMTID, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING som ledord för verksamhetsårets inriktning 2014-2015.

Vi fortsätter med det framgångsrika projektet ”Lions Lyfter”. Klubbar som inte har deltagit i ”Lions Lyfter” ges möjlighet att boka distriktets stöd under hela verksamhetsåret. Uppföljning genomförs hos klubbar som deltagit i projektet. Projektet leds av IPDG/GMT Joakim Värn

Klubbar, zoner och distriktet ”går från ord till handling” där vi tillämpar våra handlingsplaner. Vi värvar nya medlemmar, vi behåller våra medlemmar och vi jobbar gemensamt för att exempelvis skapa Klubbfilial på de orter där klubbar lagts ned de senaste åren. Orter där Lions klubb har lagts ned är Sävsjö, Lessebo, Mariannelund och Österbymo. Närliggande klubbar bör/kan med stöd från distriktet ta ledning för att en klubbfilial startas alternativt vara fadder för återinrättad klubb. I den bästa av värdar kan även helt nya klubbar chartras i vårt distrikt.

Ask1 (Fråga en)

Har du som klubbmedlem prövat att fråga en bekant, en vän, familjemedlem eller någon på gatan om de vill bli medlem i en världsomspännande organisation som Lions?

Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar, men vi behöver vara flera medlemmar. En kan göra mycket men fler kan göra mer.

Lions Forskningsfond i Linköping  (LFF)

De klubbar som under hösten väljer att stödja LFF med 25.000 kr får fram till årsskiftet möjlighet att välja ett eget forskningsområde. OBS! Detta gäller under hösten 2014, eventuellt beslutade nya regler för forskningsanslag kommer att tillämpas från 2015.

Bring Quality to Life// från DR2 i Örebro

Samtliga Lions tält (820 st) som har varit lagrade vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd) har skickats till norra Irak för att användas till de flyktingar som finns där. Lagret är tomt och beställning av nya tält måste genomföras. Klubbarna uppmanas att solidariskt betala 500 kr/klubb för återanskaffning som beslutats vid RM 2014 till distriktets kassör. Ytterligare information kommer vid distriktsmötet i Emmaboda.

Distriktsmöte

Höstens distriktsmöte genomförs lördag den 13 september i Emmaboda med LC Emmaboda som värd. Anmälan till mötet sker via distriktets hemsida senast 5 september. Väl mött till ett spännande distriktsmöte.

Vid distriktsmötet finns beställda handböcker för avhämtning. OBS! Distribution via ZO kommer inte att genomföras.  

Karlskrona den 1 september 2014

Anders Eriksson

Distriktsguvenör 2014-2015