Skip to Content

Nyhetsbrev 3 September 2013

Hej Lionsvänner,

Många klubbar har nu haft sina första månadsmöten, det märks när protokollen börjar komma i mejlkorgen. Distriktsrådet har väldigt mycket nytta av det som står i era protokoll eftersom det ger underlag till vår gemensamma utveckling. Så fortsätt skicka protokoll.

Distriktets Globala Medlemsteam (GMT) träffas igen 16 september för att planera vår programpunkt på Distriktsmötet ”Lions Lyfter”.

Jag hoppas att ni har möjlighet att besöka de zonmöten som planeras och att ni väljer att bjuda in Zonordförande och GMT till klubbmöte under hösten för att prata ”Lions Lyfter”.

lions_lyfter.jpg

Vår projektansökan om medel från Multipeldistriktet är inskickad och beslutet på senaste Guvernörsrådet blev att Arbetsutskottet har mandat att besluta. Mer om detta på DM.

Vid Guvernörsråd 2 i augusti fick vi besök av vår internationella president Barry Palmer.

ip_2013-1.jpg

Utöver det så tog Guvernörsrådet ett antal enhälliga beslut.
En av de frågor som behandlades är den kritiska situationen för stiftelsen Lions Quest. Hela stiftelsekapitalet kommer att vara slut inom ett år om inte radikala åtgärder vidtas snarast. En arbetsgrupp bestående av två guvernörer samt Arbetsutskottet och representanter för stiftelsen kommer att ta fram ett förslag som ska presenteras för Guvernörsrådet i november.
En arbetsgrupp under ledning av Lars Karlsson, DG 101 P, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny distriktsindelning. Distriktsindelningen behöver anpassas till nuvarande medlemsunderlag. I arbetsgruppen ingår Ulf Bengtsson, DG 101 B och jag själv Joakim Värn, DG 101 SM.
http://www.lions-sm.nu/

Lionshälsningar, Joakim Värn, LC Eksjö, DG 101 SM