Skip to Content

Nyhetsbrev 2 Augusti 2014

Årets tema från IP Joe Preston ”Strengthen the PRIDE”

Joe Preston har antagit “Stärk Stoltheten” som sitt tema för sitt år som Internationell President 2014-2015. Det handlar inte om individuell stolthet inom Lions, utan om hur vi tillsammans inom Lions stärker stoltheten genom hjälpinsatser, medlemsvård i klubbar, nya medlemmar och genom att vara kreativa samt främja ledarutveckling. Klicka på länken och lyssna till IP Joe Preston egen sång och musik samt hur klubbarna kan utveckla sig genom en planritning för att bli en starkare klubb.

Ask 1 (Fråga en)

När frågade du som klubbmedlem en bekant (äldre eller helst yngre), familjemedlem eller någon på gatan om de vill bli medlem i en världsomspännande organisation som Lions? Genom att fråga kan vi dubbla antalet medlemmar i klubbarna och därmed öka våra möjligheter att stödja i samhället samt vid katastrofer.

Presidieutbildning

Nu under augusti genomför några zoner sin presidieutbildning.

Utbildning för ZO

Distriktets ZO 2014-2015 utbildades i slutet maj, det är:

ZO zon 1       Göran Wising LC Karlshamn

ZO zon 2       Börje Johansson LC Alvesta

ZO zon 3       Jan Falk LC Emmaboda

ZO zon 4       Tomy Runeklint LC Mönsterås,

ZO zon 5       Göran ”Julle” Johnsson LC Nässjö

ZO zon 6       Sören Sjöholm LC Vimmerby

ZO ansvarar för att kalla till zonmöten samt att de är även DG närmaste medarbetare mot distriktets klubbar.

Guvernörsråd

Sista helgen i augusti genomför årets andra guvernörsråd i Örebro. Mer om vad som avhandlas där kommer i nästa nyhetsbrev. Vidare kommer en rapport på vårt distriktsmöte i Emmaboda.

Medlemsutveckling, medlemsvård

Vi börjar året med totalt 1211 st medlemmar i 38 klubbar. Min förhoppning är att när verksamhetsåret är slut så har vi minst ökat till 1225 medlemmar i distriktet.

Distriktsmöte

Höstens distriktsmöte genomförs lördag den 13 september i Emmaboda med LC Emmaboda som värd. Anmälan till mötet sker via distriktets hemsida enligt utskickat meddelande.

Vid distriktsmötet kommer beställda handböcker att finnas för avhämtning.

OBS! Distribution via ZO kommer inte att genomföras.  

Karlskrona den 1 augusti 2014

Anders Eriksson

Distriktsguvenör 2014-2015