Skip to Content

Nyhetsbrev 12 Junij 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Juni månad vår sista verksamhetsmånad under verksamhetsåret 2014-2015 innebär som regel att klubbarna genomför presidentens fest som avslutar årets aktiviteter, för flera klubbar blir det sommarlov innan verksamheten startar igen. Några klubbar har förvisso aktiviteter i juli.

För mig som DG i vårt distrikt så har året inneburit stor glädje med att besöka klubbar och träffa alla flitiga och duktiga Lions medlemmar i distriktet. Jag vill därmed rikta ett tack till alla klubbar och medlemmar för allt ni har genomfört under 2014-2015.

LCIF (Lions Clubs International Foundation)

Allt som doneras till LCIF går oavkortat till humanitär hjälpverksamhet!

LCIF har inte heller bidrag från LCI av våra internationella medlemsavgifter!

LCIF är Lions Clubs flaggskepp ur ett globalt perspektiv. Allt som doneras går direkt till humanitär hjälpverksamhet. Givetvis finns omkostnader inom LCIF men de utgörs i sin helhet av inkomster på kapitalplaceringar. Omkostnaderna omfattar personal, lokaler, PR-verksamhet, material m.m.

Vi som medlemmar får inte sväva i tvivelsmål om denna tingens ordning om det så bara är enstaka fall, vilka har en benägenhet att både höras och spridas.

Kanske man kan se en liten indikation på detta i att endast 49 % av våra klubbar donerar pengar till LCIF. Jag tycker att det borde vara betydligt högre, helst 100 %. 

Huvudområden för donationer:

·         Bevara syn

·         Hjälper ungdomar

·         Humanitära insatser

·         Katastrofhjälp

Övriga områden för donationer:

·         Direkt till MJF/PMJF

·         Område med störst behov

·         Obegränsat/icke öronmärkt

 

Gör era donationer till LCIF senast den 20 juni, behoven är stora i nedanstående områden:

  • NEPAL – som har ett oändligt behov
  • MÄSSLINGSINITIATIVET – behövs för att fullfölja vårt åtagande inför 100-års-jubileet

Lions annonskampanj maj 2015

Alla klubbar som har fått ett meddelande från MD kontoret att det finns intresse att bli medlem i vår organisation, glöm inte att kontakta de som är intresserade.

Medlemmar, medlemsutveckling.

Under maj har en klubb rekryterat en ny medlem och vi har tappat 9 medlemmar t.o.m. 31 maj 2015. Välkommen till Lionsgemenskapen

Patrik Gladh LC Hultsfred

Distriktets klubbar är fortfarande bra på att värva nya medlemmar under perioden juli 2014– maj 2015 har vi totalt värvat 83 nya medlemmar, samtidigt har 69 medlemmar lämnat vår gemenskap. Vi kan vara och behöver vara flera medlemmar.

Vid RM i Lund omnämndes vårt distrikt som det enda distrikt som uppvisade positiv medlemsutveckling. Detta bevis överlämnades till mig som DG, men det avser alla ni medlemmar i klubbarna som rekryterat, ”äras de som äras ska” alla klubbars duktiga rekryterare.

En kan göra mycket men fler kan göra mer.

OBS! 100-års jubileum med insamling för barn och ungdom beslutades vid RM i Lund och pågår till RM 2017.

Karlskrona den 1 juni 2015

Anders Eriksson

Distriktsguvernör 2014-2015