Skip to Content

Nyhetsbrev 12, juni 2017

Nyhetsbrev 12

Hej alla Lionvänner.

Nu är snart vårt Lionsår 2016-2017 till ända och många klubbar har sitt sista möte och ser fram emot en skön sommar. Jag vet att många klubbar har en intensiv sommar framför er med marknader, midsommarfirande mm.

2 Juni tog Lions Sverige beslutet att hjälpa till med 300 000:- ur katastroffonden till översvämningarna i Sri Lanka. Lions Sverige har kontakt med lokala Lionklubbar i området.

GR-möte 6 och riksmötet är nu genomförda jag återkommer till det längre fram i brevet.

På vårt kontor i Stockholm har en förändring genomförts vår kanslist arbetar nu 75% och vår redaktör har valt att sluta sin tjänst och jobbar kvar ett år till. Under kommande verksamhetsår kommer en översyn att göras av vilka tjänster som behövs framöver på kontoret.

 

Riksmötet handlar om det vi gjort och det vi avser att göra.

Under 100 år har Lions utfört hjälpinsatser lokalt och internationellt.

Lions grundare, Melvin Jones, har uttryckt sig så här: ”Du kommer aldrig långt förrän du börjar hjälpa andra.”

Vi har hjälpt 15 000 syriska flyktingbarn till en bättre vardag, med förnödenheter och med skola.

Detta visar det vi säger: Vi älskar att hjälpa, vi finns på plats, vi gör det möjligt. De här meningarna kan du som medlem ta och fylla på med vad just din klubb gör. Det är ett sätt att kommunicera för allmänheten hur och med vad vi jobbar

Med dessa ord öppnade guvernörsrådets ordförande Mattias Öberg riksmötet som var den 20 maj i Upplands-Väsby.

Mats Granath, LC Trollbäcken, valdes till ny ordförande för guvernörsrådet (GRO) och

Nils-Erik Borgström, LC Munkedal, till vice ordförande.

 

Lejonkronan,

Lions pris till klubb ”som under kalenderåret före kommande riksmöte utfört den mest aktningsvärda aktiviteten inom respektive distrikt”*, delades också ut. I år gick Lejonkronan till LC Nossebro, för att det var i den klubben det hela började, det som idag kallas för ”De glömda barnen” och som syftar till att hjälpa syriska flyktingbarn som tagit sig över gränsen till Turkiet och lever i gränsområden. Leif Niord är med i LC Nossebro och det är Leif och hans hustru Nilgün, medlem i en lionklubb i Turkiet, som är de som på plats hjälper flyktingarna.

Riksmötet gästades

också av Svein Bernsten från Lions i Norge, Svein sitter också i Lions Clubs Internationals styrelse, och berättade om Lions framtid och programmet LCI forward. Mycket går ut på att fånga den nya generationen till Lions, ”hur ska vi engagera de nya och unga?, som han frågade. Han berättade också om de två nya hjälpområdena som Lions ska lansera vid sitt årliga årsmöte (Convention) i Chicago snart, det är barncancer och diabetes. Vidare berättade han om att Lions hittills hjälpt 130 miljoner människor världen över och nu har man satt ett mål på 200 miljoner.

 

Ny distriktsindelning i Sverige;

Följande beslut fattades under riksmötet:

  • att arbetet med att reducera antal distrikten inleds, klart den 1/7-2019
  • att GR bildar en arbetsgrupp
  • att pågående diskussioner mellan distrikt ska fortgå, detta för att inte tappa fart
  • att indelningen är klar vid riksmötet 2018

Val av Genomförandegrupp:

IPGRO Annica Nordell, PGRO Vivianne Eriksson, GRO Mattias Öberg, PGRO Finn Bangsgaard, PID Bruno Ahlqvist valdes samt representanter ute på distrikten.  
 

 

PDG Bengtåke Johansson redogjorde för arbetet med Jubileumsinsamlingen. Insamlingsmål 4,6 mkr. Idag har knappt 2 mkr inkommit. 25 ansökningar har inkommit och idag har 20 projekt beviljats medel till en sammanlagd summa av ca 566 tkr. Kvar att söka ca 1 350 tkr
 

PDG Anna-Maria Bernstein meddelade att det i dagsläget är 27 anmälda till RLLI utbildningen i oktober.

PID Bruno Ahlqvist berättade om en kommande gemensam nordisk ALLI utbildning. MD är mycket intresserade av ett genomförande.
 

 

DG Per Krantz berättade om projektet De Glömda Barnen och besöket i Adana i april.

Skolpaviljonger har byggts, ca 1000 syriska barn går i skolan. Utdelning av matpaket görs kontinuerligt. Projektet är välorganiserat och behovet är stort på plats i Adana i Turkiet.

Per valdes till ny projektledare för de glömda barnen.

 

PGRO Anette Eiserman Wickström redogjorde för förslaget till ny ordning för arrangemang av Riksmöten. En enkät är genomförd till klubbarna.Guvernörsrådet behöver bestämma hur ett riksmöte skall vara utformat. Det finns olika alternativa varianter såväl kostnadsmässigt som antalet dagar.
 

Guvernörsrådet (GR) har diskuterat inriktningen och ger den planerade MD Kommittén i uppdrag att arbeta med två dagars alternativet, och ev lägga GR möte i anslutning. Frågan om att inrätta kostnadsfördelning diskuterades vilket skulle innebära samma kostnad oavsett var man kommer ifrån.
 

Val av arbetsgrupp: Anette Eiserman Wickström, Annica Nordell, Finn Bangsgaard, och Thorbjörn Bengtsson samt representanter ute i distrikten ska utses.
 

Till ledare för Global Membership Team (GMT) valdes PDG Annette Sjöberg (3 år)

Till ledare för Global Leadership Team (GLT) valdes PDG Anna From Lindkvist (3 år)

Till ledare för Global Service Team (GST) valdes PDG Kia Carlsson (3 år)

 


Bob har ordet.

Bästa lionmedlem,
Det är svårt att överskatta betydelsen av vår stiftelse. I nästan 50 år har Lions Clubs International Foundation (LCIF) stöttat Lions insatser och hjälpt många av de mest utsatta människorna på jorden.

LCIF kommer att spela en viktig roll i vår nya ram för hjälpinsatser och i arbetet med att nå målet med LCI framåt, att hjälpa 200 miljoner människor per år innan 2021. Den typen av insats kräver ett engagemang som bara Lions medlemmar har. Men den kräver också finansiella medel. LCIF stödjer Lions arbete genom anslagsmedel, så att vi kan göra en större skillnad och tillhandahålla långsiktig hjälp till fler människor än någonsin tidigare. 

LCIF stödjer Lions, men hur kommer du att stödja LCIF? Varje god gärning och varje krona räknas när du investerar i hopp. Varje krona går tillbaka till våra samhällen genom Lions insatser. Och varje krona spenderas där den kommer att göra mest skillnad. 

Jag uppmuntrar dig att arbeta med din klubb för att göra en donation till LCIF. Ditt stöd kommer att göra en verklig skillnad för någon som behöver det mest, så ge ditt stöd idag.

Chancellor Bob Corlew
Internationell president

 

Världens Barn

Lions har valt att inte teckna nytt avtal med Världens barn till nästa år, Lions kommer att avsluta de ofullständiga  projektredovisningar vi har med Radiohjälpen. Vi önskar Världens Barn insamlingen lycka till i framtiden.

Lions Quest

LQ vill ha möjlighet att använda varumärket Röda Fjädern. Ett avtal ska upprättas mellan LQ och Lions MD, läs mer om Lions Quest www.lions-quest.se

 

Distriktsrådsmöte 5

Lördagen den 10/6 samlades ett 20 tal från Distriktsrådet för  DR-möte nummer 5 i Växjö.

På mötet redogjorde DG elect Christer Johansson om sina framtidsplaner.

Det valdes också ett arbetsteam för den nya distriktsindelningen från distriktet som ska arbeta tillsammans med MD, de är: Christer Johansson, Hans Folkesson och Jan Falk.

 

Undertecknad med fru Anita blev också högtidligt avtackad av DR

Tack alla ni i distrikt 101SM för att jag har haft den äran att vara er distriktsguvenör verksamhetsåret 2016-2017, tack för all stöttning och goda råd under året, tack för alla trevliga klubbesök. Jag önskar Christer och hans DR team lycka till i framtiden med alla de utmaningar som nu väntar.

.

Vi älskar att hjälpa - Vi finns på plats - Vi gör det möjligt


    Anders Hult
​    DG 101SM