Skip to Content

Nyhetsbrev 12 juni 2014

Hej Lionvänner,
Riksmötet 2014 är nu genomfört. Det var kul att träffa många Lionvänner både från vårt distrikt och andra. Jag uppskattade också möjligheten att beträda podiet för första gången. Jag brinner för att vara delaktig och att kunna påverka och det kan man ju därifrån. Jag fick också chansen att berätta min syn på Lions i och med att jag kandiderade till Koordinator för Multipeldistriktets Globala Medlemsteam (MDGMT-koordinator). Jag fick förtroendet och jag ser nu fram emot att jobba vidare med våra erfarenheter från ”Lions Lyfter” i 101 SM och i Sverige. 
 
 
Jag vill välkomna följande nya medlemmar som kommit in i vår gemenskap under maj 2014:
Marcus Peghmo  LC Karlshamn
Osvald Carlsson  LC Emmaboda
Benny Carlsson  LC Emmaboda
Rolf Jonsson  LC Kalmar
Sigvard Nilsson  LC Mönsterås
Erling Lauridsen  LC Virserum
Ulla Spragge  LC Virserum
Lotta Rundberg  LC Vimmerby/Linnea
Per-Johan Alfredsson LC Västervik (transfer från LC Tyringe)
 
”Lions Lyfter”: 
Just nu genomförs de planerade klubbesöken. Nästa utvärdering sker på Distriktsrådet 14 juni.
 
Extra Distriktsmöte:
Mötet tillstyrkte Lions Forskningsfonds styrelse ansvarsfrihet för 2012-2013. Protokoll kommer att skickas ut under juni månad.
 
IT-projektet:
Projektgruppen rapporterade på Guvernörsrådet i Linköping. Beslut tas vid Guvernörsråd 2 i augusti.
 
Lions Quest:
Både försäljningen av kurser och Lionsmint har ökat senaste tiden. Dock är aktiviteten högt subventionerad av bidrag idag. Vi vädjar om att klubbarna betalar in rekommenderade pengar* och att varje klubb fokuserar på att göra nystart kring försäljningen av både Lions-mint men framförallt av kurser. Distriktsrådet nysatsar genom att utse Tomas Bjelm från LC Eksjö som ansvarig i distriktet. Ta hjälp av honom om ni behöver för att sälja detta fantastiska program. Tomas har också hjälp av utsedd coach från Multipeldistriktet, han heter Felle Fernholm från LC Vadstena.
*Riksmötet beslutade att rekommendera klubbarna att betala in 20 kr per medlem.
 
Hand i Hand
Percy Barnevik föreläste mycket insprerande om Hand i Hand. Jag råder Er att söka information på http://www.handinhand.nu/ Detta kan t ex vara ett bra projekt i zonerna att gemensamt skicka pengar till.
 
Riksmötet, förslag 
Riksmötet 2014 besluatde att rekommendera klubbarna att betala in följande belopp:
Pengapåsen  50 kr per medlem 
Katastrofberedskapen 50 kr per medlem
Nordiska Samarbetsrådet 50 kr per medlem
Fonden för funktionsnedsatta 50 kr per medlem (varav 10 kr skall gå till satsningar mot Paralympics)
Lions Quest  20 kr per medlem
Bring Quality To Life 500 kr per klubb (Lions tältprojekt) 

Lions Clubs International Foundation, LCIF:

När det gäller våra internationella insatser så ber jag Er följa utveckling i Lions Clubs Internationals nyhetsbrev och på hemsidan www.lions.se.
 
Ni har väl inte missat att Ni kan se något bra om LCIF på nedanstående länk:
http://www.youtube.com/watch?v=M0-7-ZgwhMM
 
Barndiabetesfonden:
I samband med Riksmötet i Linköping överlämnades över 9,6 miljoner som Lions runt om i landet samlat in till förmån för forskning gällande diabetes hos barn och ungdom.
 
http://www.lions-sm.nu
 
Lionshälsningar, 
Joakim Värn, LC Eksjö 
DG 101 SM