Skip to Content

Nyhetsbrev 11, maj 2017

Nyhetsbrev 11

Hej alla Lionvänner.

Sköna maj, välkommen till vår bygd igen! ja vem tycker väl inte om att höra denna fina vårsång den sista april när man står där vid elden, skriven av Johan Ludvig Runeberg. Nu blommar tussilago och vitsippor i mängd ute i vår vackra natur, passa på att njuta de blommar snart över.

Den andra maj sände Lions Sverige en miljon kronor (1 000 000:-)till mat och vatten till svältande människor i Östafrika som drabbats hårt av torka. Pengarna går framförallt till Sydsydan, Somalia och Kenya. Pengarna är insamlade av Lions från allmänheten i Sverige och sänds till Lions på plats, som vet hur behoven ser ut. Det är sedan medlemmarna i Lions lokalt som sköter inköp av mat och vatten och distribuerar ut detta till de som svälter.

Vi får sedan fortlöpande redovisning av våra Lions-medlemmar, så att vi vet att pengarna kommer fram till de som behöver, säger Gunilla Persson som är ordförande för Sveriges Lions Hjälpkommitté.


Bob har ordet.

Bästa Lionmedlem. 

Vi presenterade nyligen vårt nya globala ramverk gällande hjälpinsatser, vilket är en viktig komponent i den strategiska planen LCI framåt och vårt mål att hjälpa 200 miljoner människor per år senast år 2021. 

Att engagera ungdomar är en hörnsten i våra globala hjälpinsatser och vart och ett av de fem områdena om hjälpinsatser. Framtidens hjälpinsatser ligger i ungdomens händer och vi har möjlighet att vägleda dem som medlemmar i Lions. Uppmuntra ungdomar att göra insatser tillsammans med din klubb. Lyssna på deras idéer. Ge dem meningsfulla ledarroller när de hjälper till. Unga människor kan vara så mycket mer än bara frivilliga, de kan vara samarbetspartner i våra hjälpinsatser.  

Här följer tre sätt som du kan engagera ungdomar på din hemort:

  • Kontakta lokala gymnasieskolor eller ungdomsorganisationer och erbjud dem att planera och genomföra gemensamma projekt samt fundera över att finansiera dem.
  • Bjud in ungdomar till att delta i ert nästa hjälpprojekt, involvera dem i planeringen och ge dem meningsfulla ledarroller.
  • Ta klubbens ungdomsinsatser till nästa nivå genom att titta närmare på LCI:s ungdomsprogram, sponsra fredsaffischtävlingen, bli involverad i ungdomsläger eller bilda en leoklubb.

Chancellor Bob Corlew
Internationell President


Distriktsmötet
 

Distriktsmöte hölls i Vetlanda den 22/4 med ca 90 deltagare från 32 klubbar i distriktet. Vår GRO Mattias Öberg med fru Maria besökte oss både på DR och DM-mötet.

Efter välkomsttal av LC Vetlanda president Maj Löfberg och parentation fick vi lyssna till Casper Björnlund fantastiska framträdande en av LC Vetlandas musikstipendiater 2017, därefter tog GRO Mattias över och visade framtidsgruppens arbete inför Lions framtid, bildspelet finns på MDs hemsida. Före mötets öppnande fick vi lyssna på Jenny Drott från Lions Forskningsfond Linköping som forskade om biverkningar av medicin.

Till ordförande för DM-mötet valdes Sten Yngve Södergren LC Sölvesborg, som svingade klubban på ett exemplariskt vis och vi var klara i god tid före aviserad avslutstid, Tack Sten Yngve.

På DM-mötet informerades det om att inför Riksmötet 2018 ska ett kulturstipendium enligt tradition delas ut till någon kulturpersonlighet i det arrangerande distriktet. I samband med detta diskuterades hur vi ska finansiera stipendiet, som brukligt ligger på mellan 20-25 000 kr. Ev kan det finnas 3 000 kr kvar till detta från RM 2010 i Kalmar.

Beslut: På distriktsmötet 22/4 2017 beslutade vi att att klubbarna i 101SM betalar 20 kr/medlem för att finansiera kulturstipendiet som ska delas ut på RM i Ronneby 2018.

Beslut togs också, enligt motion, att stödja Oskarshamns lägret med 1000:-/klubb för att säkra framtida drift av lägret.

Val hölls också för 2017-2018, följande personer valdes DG: Christer Johansson, vDG: Britt-Marie Sellbrink, 2vDG Göran Jonsson, samtliga valdes enhälligt, övriga val kan ni läsa om i protokollet som finns på vår hemsida när det är justerat.

Vid DR mötet beslutades bl.a. att alla ska titta på vår nya hemsida och inkomma med synpunkter till Jan Falk så att vi kan stänga den gamla sidan vid junimötet, titta på www.lions-101sm.se
 

Vi tog beslut om att sända 4 medlemmar på RLLI kurs, som är en ledarutbildning lämplig för vZO , ZO och blivande DGar. Ni som är intresserade anmäl till Bill A Fridström på adress fridstrom.chrisobill@telia.com vid frågor ring Bill på 0455-120 29.


Världens Barn

Lions har inget avtal med Världens Barn för 2017, detta betyder att vårt deltagande är i skrivandets stund är högst tveksamt för 2017. Jag vet att många kommunsamordnare  nu kontaktar er klubbar för planering inför 2017 års insamling. Vi återkommer så fort vi vet något om framtiden på MDs hemsida.

Handböcker

Här kommer några bra tider att hålla reda på avseende kommande verksamhetsårs handbok, 2017-2018:

12 maj 2017: vDG ombedes vänligen komma in med sin distriktsorganisation, enligt sidorna 36 -55 i nuvarande handbok.

31 maj: Klubbarna uppdaterar sin klubbstyrelse senast i Lions medlemsregister MyLCI, för att det ska bli rätt i handboken.

31 maj: Sista dag för beställning av handböcker för nästa verksamhetsår. Klicka här för att beställa!

9 juni: vDG skickar in totalt önskat antal handböcker, med leveransadress och mobilnummer till  till MD-kontoret. 

Vecka 33: Handboken kommer till mottagande distrikt. De lämnas till klubbarnas delegater på nästa distriktsmöte.

 

35 kronor styck inklusive moms o frakt kostar handboken, vid beställning enligt ovan. Vid senare beställning från kontoret till klubb än ovan datum, tillkommer fraktkostnad.


Presidieutbildningar

Bill med vDG och kassör håller/har hållit utbildningar enligt nedan:

ZON

DAG

DATUM

START

~ SLUT

ORT

PLATS

ÖVRIGT

1

Mån

03-apr

18.00

21.00

Bräkne Hoby

Bygdegården

Kallelse till klubbarna är utsänd

2

TIs

08-maj

18.00

21.00

Lenhovda

Tingshuset

 

3

Mån

24-apr

18.00

21.00

Kalmar

Skälby loge

OK

4

Ons

03-maj

18.00

21.00

Högsby

Lionshuset

OK

5

Ons

10-maj

18.00

21.00

Vetlanda

Egen lokal, Kyrkogatan 20

OK

6

Mån

15-maj

18.00

21.00

Gamleby

Biblioteket, Åbyskolan Västerviksvägen 4B

OK

vZO

Lör

13-maj

10.00

16.00

Kalmar

Skälby loge

ZO 3 fixar lokalen mm


Lions 100 år

Att fira 100 år kan ju vara en helt intern angelägenhet, men Lions väljer att göra den utåtriktad och till förmån för det som är Lions kärnverksamhet, att hjälpa där behov finns.

Det har varit grunden för Lions allt sedan starten, för snart 100 år sedan. Till Sverige kom Lions 1948.

Den 6 maj är vår officiella dag med insamling för barn och ungdomar i Sverige.

Ni klubbar som planerar något för ungdomar eller barn glöm inte att söka medel ur fonden.

 

Till sist, njut nu av våren och väl mött på vårt Riksmöte i Upplands Väsby den 20-21 maj.

 

Vi älskar att hjälpa - Vi finns på plats - Vi gör det möjligt


     Anders Hult
​     DG 101SM