Skip to Content

Nyhetsbrev 11

Nyhetsbrev nr 11, Maj 2016

Hej Lionsvänner

Så var nu även Lions RM avklarat med bravur. Med mycket gemenskap och bra förhandlingar. Det blev en ocean av möjligheter.
Jag vill kan stolt rapportera att 101 SM var ett av de distrikt som hade flest deltagare och delegater. 
Vi var 44 st, som roade oss och förhandlade.

Protokollet är ju inte justerat ännu men en del beslut kan här noteras.

 

Lions Riksmöte 2016

Grattis till Mattias Öberg som GRO för 2016-2017.
Grattis till Mats Granath som vGRO för 2016-2017
Grattis till Ulf Wiberg LC Västervik som ny revisor 2016-2017
Grattis till Ronneby som nu officiellt är arrangörer till RM 2018

Förslag från guvernörsrådet

Förslag 1

Medel till ”Pengapåsen”
att rekommendera klubbarna att betala in 50 (tidigare 50) kronor per medlem under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 2

Medel till Katastrofberedskapen att rekommendera klubbarna betala in 100 (100) kronor
per medlem under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 3

Medel till NSR-projekt
att rekommendera klubbarna att betala in 50 (50) kronor per medlem under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 4

Medel till Fonden för funktionsnedsatta
Rekommendera att bidrag till Fonden för funktionsnedsatta med minst 50 (50) kronor per medlem under verksamhetsåret 2016-2017 varav 10 kronor skall användas som aktivt stöd till Svensk Handikappidrott och dess satsningar på deltagande i Paralympics.

Förslag 5

Lions Quest – Tillsammans
att rekommendera klubbarna betala in 40 kronor (20) per medlem under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 6

Hand in Hand projekt att rekommendera klubbarna att betala in ett frivilligt belopp till Hand in Hand projekt under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 7

Tältprojektet ”Bring Quality to Life”
att rekommendera att klubbarna betalar in 900 (500) kronor per klubb till Tältprojektet “Bring Quality to Life” under verksamhetsåret 2016-2017.

Förslag 8

Jubileumsinsamlingen
att varje klubb gör en insamlings-aktivitet till jubileumsinsamlingen samt betalar in minst 5000 kronor per år till MD, 2016 och 2017, märkt jubileumsinsamlingen.

Förslag 9

Sveriges Lions miljöpris
Återremiss

Förslag 10

Ändring i stadgar; normalstadgar för Lions Club och multipeldistrikt, ändring av arbetsordning för multipeldistrikt samt ändring i arbetsordning för ”Pengapåsen”.

Alla förslag till ändringar antogs utom §3 som kommer att få en ny lydelse.
Se hela texten i RM-trycket. Finns på Mds hemsida

  • Arbetsordning för Pengapåsen

För att öka flexibiliteten föreslås att Guvernörsrådet ges befogenhet att besluta om att medel i Pengapåsen får användas under löpande verksamhetsår.

Beslut att Arbetsordning för Pengapåsen ändras till:

1. För att säkerställa finansiering av projekt, som beslutats av såväl Riksmöte som Guvernörsrådet var för sig, ska det finnas en finansiell buffert kallad Pengapåsen.

  • Arbetsordning för Pengapåsen – kampanjmedel på MD-nivå

Beslut att utöka med punkt 6:

6. Medel ur Pengapåsen får vid start av en av Guvernörsrådet under löpande verksamhetsår beslutad riksomfattande insamlingsaktivitet användas för kampanjändamål. Medlen ska dock så snart insamlade medel kommit in på det aktuella insamlingskontot undan för undan återställas till pengapåsen.

Punkterna 2-5 är som tidigare.
 

GR 6

GR 6 genomfördes Fredag eftermiddag den 13 Maj innan RM

Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond.

Ledamöter till stiftelsen skall enligt statuterna till stiftelsen väljas på GR och utgick därmed på RM.

Nyvald sekreterare Grattis till Kia Carlsson LC Östersund/Brunkullan.2016-2019

Grattis till Torgny Rönnestad  LC Hultsfred Suppleant Sv. Hjälpfond 2016-2017

Grattis till Åke Grönqvist LC Vetlanda Suppleant Sv. Hjälpfond 2016-2018

Grattis till Jan Krångh LC Falun/Bergsmannen Sv. Hjälpfond 2016-2019.

Tidigare valda Martin Engstöm LC Vindeln, ordförande fram till 2017-06-30,

Agneta Andersson LC Lindesberg/Kristina, Kassör fram till 2018-06-30.

 

Bidrag till Paraolympics i Rio

500.000 kr beviljades till Handikapps OS som numera heter Parasport.

De Glömda Barnen 2

GR beslöt att genomföra aktiviteten även hösten 2016. De Glömda Barnen var ett genomgående tema under RM

Bragdlejon och  Livskvalitépris

Lions ger pris till parasportare

Det är Parasportförbundet och Lions som beslutat utse dessa till mottagare av Sveriges Lions Bragdlejon. Ett pris som delas ut vid Lions årsmöte varje år till lovande idrottare inom handikappidrotten.

Vidare delar Lions ut Livskvalitépriser till Felicia Grimmenhag från Bålsta, Sonia Elvstål från Östersund – känd från TV-programmet ”Mot alla odds”, samt Adam Alexander från Sundsvall.
Stefan Gahne, Oxie, som tävlar i goalball, Niklas Andersson från Mölndal som simmar och Kristin Björfeldt från Mjölby som tävlar i längdskidor och friidrott, får uppmuntringspriser.

Jubileumsinsamlingen

(förslag 8) drar ju nu snart igång för klubbarna. Det finns många annons förslag och bössbanderoller att hämta på MDs hemsida.

Bidrag till flyktingkrisen i Europa

Beträffande bidrag till FLYKTINGKRISEN i Europa så vill jag meddela följande:
Det bästa alternativet är ”De glömda barnen” – via MD 101.
Bidrag via LCIF hamnar nu i Katastroffonden och blir inte längre ”öronmärkta” som vi avsett.  

Skogsbrand, Canada

Lions stöder branddrabbade Alberta, Kanada

Wildfire burning uncontrollably in Alberta, Canada – LCIF approves a US$100,000 major...
Right now there is a wild fire burning uncontrollably in the vicinity of Fort McMurray, Alberta, Canada, that has engulfed thousands of acres, destroying…

Eventuella donationer till LCIF avseende skogsbranden i Canada märkes ”Katastroffonden, skogsbrand Canada”.
Donerade medel är MJF/PMJF grundande.

 

Bästa lionmedlemmar.

Vad ger en dollar i vårt samhälle? I Italien kan det vara en cappuccino, i Japan kan det vara en nigiri, i USA kan det vara en chokladstång. Men visste du att samma dollar kan täcka kostnaderna för vaccineringen av ett barn mot mässling för hela livet genom Lions initiativ En spruta, ett liv?

Varje dag dör mer än 400 barn på grund av mässling och många fler lider av svåra komplikationer. Mässling är en mycket smittsam sjukdom. Om en person har mässling smittas 90 procent av de som de kommer i kontakt med om de inte har blivit vaccinerade. Genom LCIF:s partnerskap med vaccinationsalliansen Gavi har vi möjlighet att förhindra sådana utbrott och rädda liv världen över.

I år bjuder LCIF in dig att gå med i konversationen för att fira världsvaccinationsveckan påFacebook,Twitter och LCIF:s blogg. Meddelanden betonar det fortsatt ihållande, världsomfattande hälsoproblemet mässling och hur Lions mobiliserar samhällen och ekonomiskt stöd.

Som värdefull supporter av LCIF:s mässlingsinitiativ och en fantastisk samhällsmedlem behöver vi din hjälp för att eliminera denna sjukdom som kan förebyggas. Stöd LCIF genom att ge en donation till En spruta, Ett liv - Lions mässlingsinitiativ. Kom ihåg att bara en dollar kan rädda ett liv.

Distrikt    US$         Skr         Antal klubbar  Antal klubbar 
                        ​                        
i Distriktet        som donerar

101-A           86 949         717 329       62                       36
101-B           23 195         191 359       48                       30
101-GD        15 942         131 522       41                       35
101-N           11 967           98 728       31                         3
101-P           11 342            93 572      36                         6
101-S         115 510          952 958      49                        42

101-SM        53 643         442 555       38                        16

101-SV           6 728           55 506       42                          4
101-U           24 461         201 803       39                        16
101-VG        41 785         344 726       69                        47

MD 101        76 747          633 163                                      
                    468 269       3 863 219     455                     235    
Per medlem        41                 342                                      

   Genomsnittskurs 8,25 

Medlemsutvecklingen

Sedan förra nyhetsbrevet har vi fått dessa nya medlemmar i distriktet;
Hans Ingevall, BORGHOLM, Marie Larsson, HÖGSBY, Lars Persson, KARLSKRONA, Jan-Ingemar Lundström, KALMAR
Gun-Britt Harnemark, Jörgen Harnemark, RONNEBY, Annika Bergman, Sören Andersson, TRANÅS, Ewy Olander, KARLSKRONA JARRAMAS. Varmt välkomna i Lions Clubs gemenskap!

Medlemsantalet är i skrivande stund 1222 i distrikt 101SM.

Nästa DR 11 juni i Växjö.

 

Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016

Varma Lionshälsningar

från

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist