Skip to Content

Nyhetsbrev nr 10, april 2016

Nyhetsbrev Nr 10, april 2016


Hej Lionsvänner


Distriktsmötet är nu avklarat och vi kan gratulera 101 SM till en ny vald Distriktsguvernör för 2016-2017, Anders Hult. Vi valde också 1:e vice och 2:e vice Distriktsguvernör som ni kan läsa i protokollet. Protokollet är genomläst och klart men ej justerat i skrivande stund.
En eloge till min club LC Hultsfred för ett fantastiskt arbete, både med DR och DM. Det är mycket arbete och logistik bakom för att få allt att fungera.
Lejonkulan delades ut till LC Mönsterås för ett medvetet medlemsintag under året. På DM nämndes att fyra nya är på väg in. Jag kan avslöja att det kommer nog att bli sex nya innan verksamhetsåret är slut.
När det gäller medlemsantal kan vi därmed glädjas åt att 101 SM kommer att ha en ökning under detta verksamhetsår. Vi är bäst i Sverige på medlemsutveckling. Vi hälsar nedanstående nya Lionsvänner välkomna;    
Erland Stenbrott KARLSKRONA, Jan-Ingemar Lundström  KALMAR, Alfred Appelros  OLOFSTRÖM
Hans Backer, Annika Bergman, Sören Andersson TRANÅS
Torbjörn Asphage, Ulla-Maria Asphage, Olaf Wandelt, Cornelia Wandelt, VIRSERUM
 Anita Ottosson, Ewa-Lott Ottosson, KARLSKRONA JARRAMAS, Arne Svensson,  FÄRJESTADEN


Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lions Club, distrikt 101-SM (klicka här för att läsa hela protokollet)


Innan mötet fick vi ta del av underbar pianomusik av världspianisten Yelena Allidawi tillsammans med Marcel Allidawi. Vi fick också intressant information om Hultsfreds kommun av kommunrepresentant Bo Bergman, tillika Lions. Information om Oskarshamnslägret av Monica Alskans som berättade att det blir ca 20 deltagare på årets läger för funktionshindrade. Hon uppmanade oss också att fortsätta stödja det mycket uppskattade lägret. Lion Göran Karlsson berättade hur mycket Oskarshamns Folkhögskola betytt för hans rehabilitering efter att ha drabbats av hjärnblödning 2011. DG påminde om hur viktigt vårt lionsarbete är, stort som smått. Målet är att hjälpa 100 miljoner människor, vi har hittills uppnått ca 70 miljoner. Han förklarade därefter mötet för öppnat och lämnade över till pastor Håkan Rosén, som utförde parentation för de 16 medlemmar som avlidit sedan förra parentationen (DM april 2015).


NÖDROP


 


 


 


 


 


Jordbävning i Japan, Jordbävning i Ecuador


Två svåra jordbävningar har slagit till de senaste tiden.
LCIF-ordföranden Joe Preston har vädjat till alla lionklubbar världen över att hjälpa de drabbade.
LCIF vädjar till klubbar som känner för detta och som har resurser att ställa upp!
Sänd in Ert bidrag, så snart som möjligt, via respektive Distriktskassa och märkt bidraget:  •  KATASTROFFONDEN – Jordbävning Japan

  •  KATASTROFFONDEN – Jordbävning Ecuador

Ditt bidrag hanteras av våra lionvänner i respektive länder. Bidragen är MJF/PMJF-grundande.
Aktuell information om Sveriges Lions 100-års jubileum och Lions Jubileumsinsamling 2016-2017.


Vid Riksmötet i Lund 2015 beslutades att genomföra Lions Jubileumsinsamling 2016-2017 ”För Barn och Ungdomar”.
Insamlingsmålet under två år 2016-2017, är minst 4,6 mkr dvs minst 5000 kr per klubb och år. Hur dessa medel samlas in beslutar varje klubb.
Allmänheten kan betala in pengar till insamlingen direkt till Lions Hjälpfonds konto PG 90 1948-0 märkt med Jubileumsinsamlingen eller via Swish: 9019480
Klubbarna sätter in pengar på vanligt sätt till distriktskassören. Distriktskassör betalar löpande till MD märkt ”Jubileumsinsamlingen.”
Syftet med Lions Jubileumsinsamling är; "För Barn och Ungdomar i Sverige"
Vi vet att det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna. Det finns många barn och ungdomar som blir kvar i sitt bostadsområde när andra åker iväg på semestrar och sommarlov. Därför vill Lions Sverige göra det möjlighet för så många barn och ungdomar som möjligt, att få uppleva livskvalitet genom att tex kunna; Åka på sommarkollo, göra intressanta fritidsaktiviteter under lov eller delta vid utflyktsdagar under helger. Under insamlingen kan klubbar/ zoner söka medel ur insamlingen till aktiviteter för barn och ungdomar.
Folder för Lions Jubileumsinsamling är framtagen och skickas ut till respektive distrikt för utdelning till klubbarna att använda vid aktiviteter till allmänheten.


Lions Dag den 21 maj


Det pågår en planering av marknadsföringen av Lions Dag den 21 maj till olika tidningar och sociala medier i Sverige. Planera redan nu en lokalt förankrad jubileumsaktivitet den 21 maj. Lions skall synas och höras i hela Sverige denna dag för Barn och Ungdomar i Sverige!
Ekonomiskt stöd från Oak Brook - Varje distrikt har beviljats 1500 USD per distrikt för Jubileumsaktiviteter
Rapportering av jubileumsaktiviteter i MyLCI samt mer information
From 2016 skall samtliga klubb och zonaktiviteter registreras som Jubileumsaktiviteter i MyLCI av klubbens sekreterare eller president.
Löpande information och material om Lions jubileum finns på www.lions100.org samt www.lions.se
Distriktskoordinatorerna kommer att informera om 100-års jubileet vid Riksmötet den 13-15 maj.
Frågor omkring 100-års jubiléet och Lions Jubileumsinsamling besvaras av distriktskoordinator Felle Fernholm alternativt MD koordinator Mats Granath.


Rapport ”De Glömda Barnen” 


Adana, April 2016


Under ett veckoslut i månadsskiftet mars/april var en delegation från Lions Sverige bestående av GRO Annica Nordell, VGR Mattias Öberg och DG Åke Nyquist nere i Turkiet.
Målet var bland annat att på plats göra hjälpinsatser, i form av att dela ut förnödenheter från de pengar som Lions Sverige samlade in under december 2015. Vi var både i Istanbul och i Adana.
Syftet med resan var att på plats se hur våra insamlade medel hanteras och organiseras.
Vi ville få en klarare bild över hur stort behovet var och vad som behövs just nu och för framtiden.


Bakgrund:


Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste skydd som mänskligheten behöver, såsom trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.
I Adana regionen finns det ca 150 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade.
I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden som är av mycket dålig kvalité.


”Att vinna ett krig är ganska lätt men att vinna en fred är oerhört svårt”


Här måste Lions ta sitt sociala ansvar och göra allt som Lions kan för att hjälpa på både kort och lång sikt. Många av barnen är just i den ålder då de är som mest sårbara och även formbara, därför är skola en nödvändighet för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande ”bomb” och blir en rekryteringsbas för ”daesh”
”Varje barn/ungdom som Lions räddar en seger för mänskligheten”
De största behoven just nu enligt Lions och chefen för invandrarenheten i Adanaregionen är:  •  Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.

  •  Rent vatten och sanitära anläggningar.

  •  Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.

  •  Säkra och trygga Camper med ordentliga tält.

Vårt engagemang i detta?


Lions Sverige träffade nyligen Dr Yamada och nu senast IPP Joe Preston som båda är av åsikten att vi måste engagera oss i denna katastrof. Man berömmer även de Nordiska ländernas satsningar.
Norge och Sverige är i nuläget de två länder som ser ett samarbete som en framgångsfaktor för framtiden. Båda länderna har redan långa, djupa och seriösa kontakter i såväl Libanon som Turkiet. Detta stärker tanken om att de nordiska länderna bör samarbeta. Island, Finland och Danmark kan själva välja vilket land de vill eller bör samarbeta med.
Samarbetet bör göras i ett helikopterperspektiv med PR som inriktning för Lions och med operativa satsningar på landsnivå. Då kan Lions bli ”Glocal” (global och lokal).
Vid vårt besök i Adana stärktes uppfattningen att en ytterligare satsning bör göras i hjälpfrågan.
En ny kampanj med tydliga mål och genomarbetade planer för ”De glömda barnen” bör sjösättas under hösten 2016. Samarbete med övriga nordiska länder är av största vikt. Inriktningen bör vara mat, sanitet, hälsa, boende, skola/utbildning.


Hanteringen på plats:


Här visar sig Lions styrka ”Lions till Lions”. Familjen Njord gör ett fantastiskt arbete och är den väl fungerande länken mellan Sveriges Lions och Lions Turkiet, samt kontakten med myndigheter, politiker, distributörer, inköp, logistik på plats. Detta blev påtagligt när vi träffade chefen för invandrarenheten i Adana, Müder Hussein. Hussein har stor tilltro till Leif och Lions Sverige vilket gör det lättare för oss nu och i framtiden.


Ekonomi:


Här en sammanställning över vad som gjorts med insamlade Svenska Lionspengar från 2015


1. Suruc1      115 000, matpaket, filtar, madrasser
2 Suruc 2      220 000, matpaket
3.Suruc 3      250 000, matpaket Suruc totalt ca 800 familjer
4 Edirne 4        5 000, matpaket, vatten, filtar
5 Civri             80 000, matpaket till 500 Yazidier
6 Istanbul        51 000, Babypaket till 200 mammor
7 IP Yamadas besök   42 000, Babypaket  till 150 mammor
8 AU besök      60 000, Babypaket  till 300 mammor
9 Svenska Institutet    50 000, utrustning
10 Adana 1     205 000, matpaket till 400 familjer
11 Adana 2     135 000, till 250 familjer
12 Adana 3     210 000, ( med AU) till 350 familjer

Kvar finns just nu 1 700 000 SEK som planeras att användas i Adana och Mersin, ett område några mil öster om Adana. Insatserna är planerade att genomföras omgående till senast augusti 2016


Handbok 2016-2017Nästa verksamhetsårs handbok, för 2016-2017, kommer att innehålla uppgifter på alla klubbar och dess medlemmar. Alltså, så som handboken har sett ut åren innan innevarande år.
Kostnad för handboken 2016-2017 blir 35 kronor styck, inklusive moms och inklusive frakt, vid beställning från distriktet. Uppgiften om när din klubb ska beställa av ditt distrikt, går distriktet ut med.
(Efterbeställning av handböcker från MD-kontoret är begränsat, på grund av att vi inte kan hålla något lager med tanke på risken att skapa ”hyllvärmare”, vilket är slöseri med pengar och miljö - tryckta pappersalster som sedan får slängas. Något enstaka exemplar kan eventuellt komma att gå att beställa från kontoret i efterhand, men då får man betala fraktkostnad på priset.)

Här är några datum som är bra att känna till när det gäller handboken:
·Uppgifter om klubbstyrelse och medlemmar samt kontaktuppgifter ska vara uppdaterade senast sista maj i medlemsregistret MyLCI, för att det ska bli rätt i handboken.
·10 juni senast ska distrikten komma in med beställningar till MD-kontoret.
·Vecka 33, kommer handböckerna att levereras till varje distrikt, som i sin tur delar ut till klubbarna.
·Datum när klubbarna skall beställa antal ex. är senast 31 maj. Beställ HÄR


Nästa DR blir den 11 juni i Växjö.Lions Lyfter


Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter
”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016


Varma Lionshälsningar


frånLions 101 SM
DG 2015-2016


Jan Almqvist