Skip to Content

Nyhetsbrev 10 April 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

I mitt förra nyhetsbrev angav jag att kostnaden för deltagare i Oskarshamnslägret var 9600 kr/deltagare. Denna uppgift var mycket felaktig och rätt kostnad för deltagare är 6925 kr/deltagare. Jag beklagar att fel ekonomisk uppgift meddelades av mig till klubbarna.

Påskaktiviteterna är nu avslutade för de klubbar som arrangerar aktivitet under påsk, några klubbar som är aktiva på facebook har publicerat bilder på förberedelser och genomförande.

60 anmälningar från 23 klubbar av 38 klubbar avser delta i distriktsmötet och anmälan via hemsidan är stängd. När presidieutbildning genomförs i zonerna brukar instruktören påpeka att deltagande i distriktsmöte bör minst klubbens LP delta. Beslut som fattas på distriktsmöte sker i demokratisk ordning och varje delegat har möjlighet att göra sin stämma hörd.

Medlemmar, medlemsutveckling.

Under mars har följande nya medlemmar valt att bli en värdefull del av vår världsomspännande rörelse, varmt välkomna till Lions som medlem i en klubb.

Lynnette Nordin

Hans Olofsson

Lisbeth Eriksson

Annika Nilsson

Ulf Linde

Joachim Persson

Bengt Eriksson

Ingegerd Persson

Mats Gunnarsson

Niclas Elmgren

Thomas Eriksson

Bengt Petersson

Bo-Lennart Fransson

Anne-Lie Fransson

Michael Erenius

Jan-Olof Nilsson

Stefan Löfgren

Anna-Lena Dietmann

Lars Nilsson

Margareta Knutsson

Kerstin Gyllensvärd

Håkan Svedberg

Jenny Grosskurth

Bert Ingström

 

LC KARLSKRONA

LC TINGSRYD

LC BRÄKNE-HOBY

LC BRÄKNE-HOBY

LC BRÄKNE-HOBY

LC BRÄKNE-HOBY

LC BRÄKNE-HOBY

LC BRÄKNE-HOBY

LC EMMABODA

LC EMMABODA

LC MÖRBYLÅNGA

LC NYBRO

LC NYBRO

LC NYBRO

LC MÖNSTERÅS

LC MÖNSTERÅS

LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

LC MÅLILLA-MÖRLUNDA

LC NÄSSJÖ

LC VETLANDA

LC VETLANDA

LC VETLANDA

LC VETLANDA

LC VIMMERBY

Genom att besöka LCI hemsida har varje klubbmedlem och klubbtjänsteman möjlighet att lära sig mer om Lions på egen hand. Där finns alla dokument som kan användas för medlemsrekrytering och medlemsutveckling samt inte minst för egen utveckling.

 

Lions International 100 år 2017  

Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar Lions medlemmar över hela världen att hjälpa 100 miljoner människor till december 2017. Nu har lionmedlemmar globalt har hjälpt mer än 20 miljoner människor under utmaningens första sex månader. Det betyder att vi är på väg mot vårt mål tack vare era otroliga insatser! Alla klubbar kan hjälpa oss att nå vårt mål.

Göm inte att titta på sidan om Lions globala hjälpvecka i maj (16 - 22 maj)

Klubbarna kan välja mellan fyra kampanjområden när de inrapporterar sina serviceaktiviteter (Det gör man på MyLCI) för 100-årsjubileets hjälputmaning. Engagera ungdomar, Syn till alla, Lindra hungersnöd och Skydda vår miljö.

 

   

Ask1 (Fråga en) och Keep One (Behåll en)                        

Ask 1 vet du redan vad det betyder och Keep One är minst lika viktigt. Att bjuda in nya medlemmar är viktigt för att klubben ska växa, men att behålla befintliga medlemmar är precis lika viktigt.

Har du sett vilket stöd som finns på LCI hemsida för att kunna fråga en (Ask 1).och behålla en (Keep One)

Distriktets klubbar är bra på att värva nya medlemmar under perioden juli 2014– mars 2015 har vi värvat 78 nya medlemmar, samtidigt har 56 medlemmar lämnat vår gemenskap. Vi behöver vara flera medlemmar.

En kan göra mycket men fler kan göra mer.

OBS! Det Svenska medlemsregistret är stängt. LP, LS,  är de enda som kan administrera MyLci, så dessa måste snarast registrera sig på MyLCI som man hittar på LCI hemsida. Efter registrering kommer du genast åt MyLCI .

Karlskrona den 6 april 2015

 

Anders Eriksson

Distriktsguvernör 2014-2015