Skip to Content

Nyhetsbrev 1 Juli 2015

Framtid - Förändring - Förnyelse - Föryngring

Grattis till alla Våra Nya medlemmar i distriktet. Ju fler vi blir ju roligare och enklare blir vårt arbete.

Du kan också fråga någon på jobbet, bland vänner.

Hur ? Kolla https://www.youtube.com/watch?v=LvqfhQf40Yc&feature=player_embedded

Den 1 juli börjar ett nytt verksamhetsår för Lions i Världen, i Sverige, i våra klubbar och så även för vårt distrikt 101SM.

Jag, Jan Almqvist, kommer att under verksamhetsåret 2015-2016 vara er DG. Jag kommer ifrån Hultsfred och har varit med i LC Hultsfred i 10 år där även min fru, Sophia, är verksam.

Jag har under de senaste tre åren varit verksam i Distriktsrådet inom GMT, som 1:a och 2:a VDG.

Därför känns det ganska naturligt och tryggt att fortsätta det arbete som vi har påbörjats under dessa tre år. Jag vill också passa på att tacka IPDG Anders Eriksson och alla övriga för det gångna året. Alla kommer att vara med även under 2015-2016 om ändock i andra uppdrag.

Verksamhetsplan

Alla våra ambitioner, mål och förhoppningar finns nedskrivna i en Verksamhetsplan som kommer att presenteras vid DM den 12/9 i Vimmerby. Detta blir DR arbete och skall ses som en stöttning och hjälp till Klubbarna. Vårt arbete tillsammans leder till att vi inom Lions 101 SM blir ännu bättre på att hjälpa människor i nöd.

I sitt innehåll är verksamhetsplanerna i de tio Lions distrikten ganska lika och så även verksamhetsplanen för MD som antogs vid RM i Lund.

Som DG kommer jag att tillsammans med de andra nio DG att leda Lions Sverige. På så sätt kan vi i SM få hjälp från övriga distrikt och vi hjälpa dem. På samma sätt som vi i klubbarna skall hjälpa varandra med det som vi är bra på. Som ni förstår är detta tanken med Lions Lyfter som vi i SM arbetat med.

Sommarlov

Alla vi medlemmar behöver rast och vila för att samla kraft till nya uppdrag. Jag önskar er en skön stärkande sommar.

Tänk på det Anders skrev i sitt juni-brev om LCIF. Nöden tar inte sommarlov.

Distrikt 101SM kalender 2015- 2016

Datum

Aktivitet

Plats

30/6 – 8/7

Convention. GR 1

Hawaii

28-30/8

GR 2

Södertälje

 

 

 

11/9

DR 1

Storebro

12/9

DM

Vimmerby

 

 

 

17/10

DR2

Växjö

23-25/10

GR3

 

9-11/10

Europaforum

 

 

 

 

15-17/1 2016

NSR

Rovaniemi

15-17/1

GR4

Rovaniemi

 

 

 

9/1

DR3

Växjö

 

 

 

20/2

DR4

Växjö

26-29/2

GR5

 

 

 

 

15-16/4

DR5, DM

Hultsfred

13-15/5

GR6, RM

 

 

 

 

11/6

DR6

Växjö

 

Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist