Skip to Content

Nyhetsbrev 1 Juli 2014

Hej Lions i distrikt 101SM.
 
Jag vill först tacka er alla som gett mig förtroende att vara distriktsguvenör i vårt distrikt under verksamhetsåret 2014-2015. De flesta av ni Lions medlemmar som får detta nyhetsbrev är förmodligen lediga och njuter av sommaren. 
Jag vill även tacka IPDG Joakim Värn för ett mycket väl utfört år som distriktsguvenör. 
 
Lions Konvent i Toronto
Den första veckan i juli har jag i likhet med tidigare distriktsguvernörer (DG) tillbringat på DG-Elect utbildning ett par dagar innan konventet startade. De förhandlingar som genomfördes på konventet hölls i ”Toronto Air Centre” som normalt är hemmaarena för 
Toronto Maple Leafs ishockeylag. Det var mycket mäktigt att tillsammans med ca 750 andra DG-Elect från hela världen och den tillresta svenska delegationen medverka när 1vIP Joe Preston installerades som väldspresident. När han var installerad blev jag och mina DG-Elect kollegor installerade av International President (IP) Joe Preston.
 
Verksamheten i vårt distrikt 2014-2015
 
Tillsammans med de andra distriktsguvernörerna i multipeldistriktet och guvernörsrådets ordförande (GRO) har jag antagit ”Förändring, Förbättring och Föryngring” som visionen för verksamhetsåret. Vi ska i distriktet ge fokus på att förvalta och utveckla ”Lions Lyfter” under året. Vidare så ska vi verka för att skapa LEO-klubbar och studentklubbar på alla de orter i distriktet som har någon form av universitet/högskola. För att hålla ihop detta har jag engagerat PDG Monica Jönsson som LEO sammanhållande. Klubbarna uppmanas vända sig till Monica som kommer att ge stöd och hjälp i detta ärende. Vi måste även gemensamt fortsätta fokusera på hjälpinsatser under hela året.
 
Medlemsutveckling och ledare inom lions
 
Vi börjar året med totalt 1211 st medlemmar i 38 klubbar. Min förhoppning är att när verksamhetsåret 2014-2015 summeras så har vi minst ett nolläge av antalet medlemmar i förhållande till när året började. I bästa fall är vi åter fullvärdiga (1250). Hur ska vi lyckas med detta? Det gäller att värna och vårda varandra inom våra klubbar, ta för vana att påminna varandra om Lions etik och syften. När vi trivs i våra klubbar och med Lions kan vi göra stordåd, vi är då även mottagliga för att kliva in i ledarroller inom zon och distrikt. Alla medlemmar behövs.
 
Distriktsmöten 2014-2015
 
Höstens distriktsmöte genomförs lördag den 13 september i Emmaboda med LC Emmaboda som värd. Anmälan till mötet sker via distriktets hemsida.Vårens distriktsmöte kommer att genomföras på Ronneby Brunn med LC Ronneby som arrangör. Planerat datum är lördag den 18 april 2015. Anmälan och detaljer kommer under våren 2015.
 
Det är nu några veckor till vi i klubbarna drar igång verksamheten. Passa på och stärk dig med härliga sommaräventyr inför alla utmaningar som vi gemensamt har och fundera då på hur vi ska ”gå från ord till handling” med allt som ligger framför oss i klubbar, zoner och distriktet.
 
Anders Eriksson
Distriktsguvernör 2014-2015