Skip to Content

Nomineringar till poster för år 2015-2016

Nedan finner ni ”Nomineringsblanketter och ”Vem har gjort vad och hur länge” för förtroendevalda i multipeldistriktet.

Nedan har Paul Josefsson kompletterat och i viss mån gjort förtydliganden samt särskild information om nomineringar till distriktet.

Ang nomineringar till poster i distrikt och multipeldistrikt

Varje klubb i Distriktet får nominera kandidater till poster i både i Multipeldistriktet  och Distriktet.

Poster i Multipeldistriktet

Varje klubb i distriktet får nominera kandidater till posterna som: bl a Guvernörsrådets ordförande (GRO)

samt övriga poster, kommittéer och projektgrupper enligt bifogad nomineringsblankett.

Alla nomineringar till multipeldistriktet skall ha kommit distriktsvalnämndens ordförande tillhanda senast 31 december året före det år då val skall ske.

( d v s till mig och i år senast 31 december 2014 inför val som skall ske på eller i samband med riksmötet i Lund 2015 ).

Nog skall väl vi i distrikt 101SM hitta lämpliga kandidater att nominera till poster i Multipeldistriktet. Kanske i Din klubb eller grannklubben. Lycka till!                                                        Forts.

Poster i Distriktet

Distriktsvalnämndens ordförande tar emot nomineringar från klubbar inom distriktet av kandidater till posterna som: distriktsguvernör samt 1:e och 2:e vice distriktsguvernör.

Nomineringar skall ha kommit distriktsval- nämndens ordförande tillhanda senast 31 januari det år då valet skall ske.

( d v s till mig och i år senast 31 januari 2015 inför val som skall ske på distriktsmötet våren 2015 )

Det är av största vikt att helst alla klubbar nominerar till dessa poster.

Som Du säkert kommer ihåg , så valdes för 2014-2015 Jan Almqvist LC Hultsfred till 1:e  VDG och Anders Hult LC Vetlanda till 2:e VDG vid DM i Eksjö 05 april 2014.

 

Kom ihåg: Alla nomineringar från klubbarna skall gå till distrikts-valnämndens ordförande ( d v s undertecknad Paul Josefson )

Det gäller nomineringar till poster både till distrikt och multipeldistrikt.

Endast nomineringar som kommer in i tid kommer att tas upp. (d v s Nomineringar till DG och VDG senast 31 januari) (Nomineringar till bl a GRO senast 31 december)

Alla Lions som nomineras måste vara vidtalade och ha accepterat nomineringen.

Välkomna med klubbens nomineringar.

Paul Josefson

Distriktsvalnämndens ordförande.

Min adress:Orrenässtigen 4, 575 34 EKSJÖ.Tel 0381-14805 / 070-55 36 365

E-mail: paul.josefson@mail.eksjo.com

Hämta Nomineringsblankett: Klicka här

Hämta Vem har gjort vad: Klicka här

Nominerineringar från 101SM: Klicka här

Nomineringar till distriktet Klicka här