Skip to Content

Nomineringar för 2016 - 2017

Klubbens nomineringar till MD skall vara Distriktsvalnämndens ordförande tillhanda senast den 31 december 2015

Distriktets nomineringar skall vara Riksvalnämndens ordförande tillhanda senast 31 januari 2016.

Klubbarnas nomineringar till distriktets tjänstemän, 2:e vice DG, 1:e vice DG och DG skall vara distriktet tillhanda senast den 31 januari

Nominerings Blankett: Klicka här

Vem har gjort vad: Klicka här