Skip to Content

Nepal LCIF-ordföranden Barry Palmers

Hej alla,

Bifogar LCIF-ordföranden Barry Palmers brev angående Nepal.

Som jag skrev i mitt brev i söndags så skall donationer till LCIF destineras till:

”KATASTROFFONDEN – Nepal”. Obs! Bästa vägen är via DK!

Hoppas att uppmaningen från LCIF-ordföranden går ut till alla klubbar!

Lite fakta om Nepal:

Befolkning:                 28 miljoner

Lionland                     MD 325

Antal Lions                15.000

Antal klubbar             560

Antal Distrikt             4

Bästa hälsningar

Jan-Åke