Skip to Content

Magnus Ljungcrantz om diabetesläger 2014

Karlskrona 2014-12-23
 
Efter att under många år haft lägerverksamhet för ungdomar med typ 1 diabetes i Rättvik var vi tvungna att inför 2014 tänka om då förutsättningarna för lägret ändrades. Vi ville fortsätta att ha fokus på fysisk aktivitet och dess effekter på hälsan och blodsockerläget hos ungdomar med typ 1 diabetes. Vi ville också fortsätta med lägerverksamheten då ungdomarna lär av varandra och utbyter erfarenheter 
under lägervistelse som vi har svårt att uppnå på något annat sätt. Barn och Ungdomsdiabetesteamet i Blekinge tog därför kontakt med Rosenholm Health Arena och i samarbete med Barn och Ungdomsdiabetesteamen i Kronoberg och Kalmar planerade vi för ett första läger lokalt på Rosenholm Arena i Blekinge.
 
Lägret genomfördes 10-14 september i blandat väder men med gott resultat. Tack vare gott samarbete med Marinbasen/Försvarsmakten fick vi möjlighet till boende på Marinens fritidsläger i närheten av Rosenholm. Rosenholm Health Arena och Testlabbet med Rolf Trulsson i spetsen hjälpte oss att få ett bra program med fysiska utmaningar och teorilektioner om kost och doping. Lokala idrottsföreningar ställde upp och ungdomarna fick prova flera för dom nya idrotter. Diabetesteamen fyllde sedan på med teoretiska föreläsningar och andra aktiviteter för ungdomarna. Kultur har alltid varit en del av lägerverksamheten och i år besökte vi Marinmuseum med nya Ubåtshallen, vilket var uppskattat.
 
Utvärderingarna från både lägerdeltagarna och diabetesteamen gav goda betyg och vi uppnår i hög eller mycket hög grad de mål vi hade för lägret. Bland lägerdeltagarna svarade 100% att de skulle delta igen om de fick möjlighet!
 
Lägret hade inte varit möjligt att genomföra utan de lokala Lions klubbarna stöd. Utöver deltagarnas egenavgift är deras bidrag på 2500:-/deltagare de enda inkomsterna Lägret kan ha 20-30 deltagare med nuvarande boendeform. På grund av sjukdom och ändringar med kort varsel deltog 16 ungdomar i lägret denna gång. Vi räknar dock med att antalet deltagare kommer öka redan till nästa år och vi har redan bokat boende för kommande år och försäkrat oss om fortsatt samarbete med Health Arena och Testlabbet
 
 
 
Vi ser dock satsningen på detta läger i samarbete med lokala Lionsklubbar som en långsiktig viktig satsning och hoppas att ni även kommande år kan stödja oss på motsvarande sätt.
 
Med vänlig hälsning
Magnus Ljungcrantz
Överläkare Barn och Ungdomsdiabetesteamet Blekinge