Skip to Content

Lions hjälper offren för jordbävningarna i Ecuador och Japan

Sveriges Lions har beslutat att ge 200 000 kronor ur sin katastroffond för att hjälpa offren för jordbävningarna i Ecuador och Japan.

Pengarna går till Lions Clubs International Foundation (LCIF), Lions internationella hjälpfond, som ger till Lions på plats i länderna som är berörda. Lions på plats hjälper till i räddningsarbetet genom att dela ut förnödenheter som mat, tält, filtar och mediciner med mera.

Lions i Norge har nyligen också gett till samma syfte och det är så här Lions arbetar; Lions över hela världen hjälper till och hjälpen går från Lions till Lions, på plats som känner till behoven där katastrofen inträffat.

För att läsa mer om LCIF: www.lcif.org

För att läsa mer om Lions i Sverige: www.lions.se

 

bild: