Skip to Content

Lions Club skickar tält till Grekland

Tält från Lions till flyktingar i Grekland

150 tält från Lions kommer med start i nästa vecka att transporteras till Grekland genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tälten ska ge flyktingar som befinner sig i Grekland tak över huvudet.

Lions tält ingår i en större sändning från MSB till Grekland för att hjälpa grekerna med flyktingsituationen där. Lions har skänkt tälten till MSB.

Vi skänker tält till MSB och har ett samarbete med myndigheten för att vi vill hjälpa nödlidande i katstrofsituationer på detta sätt. Att hjälpa nödlidande ligger inom ramen för Lions verksamhet som är att tillgodose humanitära behov, oavsett var dessa finns, säger Sveriges Lions ordförande Annica Nordell.

För att läsa mer om Lions, se www.lions.se. För mer om hjälpsändingen se www.msb.se och nytt från msb: https://www.msb.se/Templates/Pages/NewsPage.aspx?id=15097&epslanguage=sv