Skip to Content

LC Karlskrona/Jarramas ger bidrag till utbildning i Kamerun.

Dr Léonie Dapi Nzefa är född i den lilla byn Bandja och uppvuxen i Kamerun. Som utbytesstudent fick hon möjlighet till utbildning i Sverige och har doktorerat i ämnet folkhälsa i Umeå. Léonie träffade där en svensk läkare och nu tillbringar de båda en stor del av året i Kamerun, han som läkare på lokala sjukhus och hon som organisatör av folkhälsoarbete. Hon organiserar också studentutbyte med Sverige.

I Bandja driver hon idéellt och med frivilliga bidrag ett ungdomscenter som de unga kan komma till efter den ordinarie skolan och där de får undervisning i folkhälsofrågor, som t ex sexuellt överförda sjukdomar och samliv - utbildningar och information, som vi i vårt upplysta samhälle tycker är självklara, men som i Kamerun ofta är tabubelagda.
Hennes, och de etablerade skolorna samarbetar också och Léonie bidrar med terminsavgifter för mindre bemedlade, böcker och stödundervisning – allt med hjälp av frivilligt insamlade medel.

Jag fick kontakt med Léonie i samband med en resa som hon organiserade för en liten grupp svenskar 2012 och i vilken jag hade förmånen att få ingå. Gruppen besökte bland annat Bandja och fick ta del av hur samhället fungerar både i de etablerade skolorna, på sjukhusen och i Léonies ungdomscenter.

Jag föreslog att min klubb, LC Jarramas, skulle vara med och stötta Léonies verksamhet i Bandja. Klubben beslutade att bidra med 20 000 kr för 2014. Tanken är att klubben ska fortsätta att stötta, men avser att ta beslut för en period i taget. Klubben får fortlöpande information om hur pengarna används.

Upplysning och kunskap är också viktigt för att begränsa ebolaepidimien i Västafrika. Det här kan vara LC Jarramas´ sätt att bidra.

 

Göran Carlander, Lions Club Karlskrona/Jarramasår undervisning i