Skip to Content

Konteringsinstruktion för Lions Forskningsfond

Konteringsinstruktion för Lions Forskningsfond

Intäkter

  1. Från Lion klubbarna direkt till fonden:

Redovisas under respektive klubb

  1. Från Lion klubbarna till distriktet fvb. Lions Forskningsfond:

Redovisas av distriktskassören med angivande av vilken klubb

som är avsändare,

Distriktet redovisar till Lions Forskningsfond en gång per kvartal.

  1. Från privatpersoner, bankgiro och plusgiro redovisas separat under konton

a)    intäkter privatpersoner, b+p distrikt A

b)    intäkter privatpersoner, b+p distrikt SM

c)    intäkter privatpersoner, b+p distrikt SV

  1.       Från privatpersoner, via DIBS redovisas separat under konton

a)    intäkter privatpersoner, Dibs distrikt A

b)    intäkter privatpersoner, Dibs distrikt SM

c)    intäkter privatpersoner, Dibs distrikt SV

     5. Från privatpersoner från övriga landet redovisas i klump.

     6. Från testamente redovisas i klump för hela landet

     7.  Från företag redovisas i klump för hela landet

Kostnader

Inga ändringar från nuvarande.