Skip to Content

Kallelse till extra Distriktsmöte i 101 SM

Välkomna till denna första omröstning via hemsidan..

Bakgrund:

Vi skall enligt beslut vid DM i Eksjö 2014-05-04 genomföra ett extra DM elektroniskt eftersom en

handling kring Lions Forskningsfond saknades vid mötet gällande ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

 

Handlingar att ta del av innan ni röstar

Lions Forskningsfonds Årsredovisning: klicka här

Utlåtande från fondens revisorer ang. ansvarsfrihet. klicka här

Hur många röster har klubben hämta röstlängd: klicka här

 

Genomförande:

Mötesordförande blir DG Joakim Värn

Mötessekreterare blir LS Roger Skäär LC Eksjö

Justerare blir Lars-Åke Andersson och Peringe Kindstrand LC Eksjö

Valövervakare blir resp. klubbs Lion President

Utskick till samtliga klubbars LP som ansvarar för att röster avges korrekt.

Svarstid: Senast 25 maj  Svar efter svarstiden räknas ej.

Efter avslutad röstning:  Justerat protokoll skickas ut innehållande resultatet. Skickas till Lions och Lions Forskningsfond.

Frågor besvaras av undertecknad eller Ulf Olofsson  070 6084405.

Hur rösta på extra DM?  Hämta en lathund. klicka här

1.(Gå till vår hemsida http://www.lions-sm.nu)

2. Klicka på "Loggin"

3. Logga in med klubbnamn1 / klubbnamn1 (Användare och lösen är det samma)

 t.e.x: tingsryd1 / tingsryd1   och    tingsryd2 / tingsryd2   och    tingsryd3 / tingsryd3   (tingsryd har 3 röster)

Lösenord= småbokstäver och i en följd t.e.x. Karlskronajarramas1

Upprepa så många gånger ni har röster

4. Klicka "Rösta extra DM"

5. Läs dokument

6. Rösta

7. "Skicka"

8. Repetera (Upprepa så många gånger ni har röster )

På uppdrag av DG Joakim Värn  /  Ulf Olofsson