Skip to Content

Information från YEC. 2014-10

Här kommer lite information från årets YEC-konferens.

Det börjar nu bli dags att planera för nästa års ungdomsläger och utse vilka ungdomar som klubben vill skicka till nästa års ungdomsläger. Katalogen kommer att finnas på Lions hemsida från början på november efter Europaforum som kommer att hållas i Birmingham den 30/10-2/11, information om de svenska lägren finns redan på hemsidan.

Från MDYED finns en önskan om att man har ett namn klart redan vid den preliminära ansökan.

Den preliminära ansökan skall vara Distriktets YEC tillhanda senast den 15/12. Skickas via mejl.

Till nästa års läger kommer Sverige att få möjlighet att skicka ut 75 ungdomar då vi får så många platser som vi tar emot ungdomar från andra länder, vi har ju också möjlighet att skicka till de svenska läger som finns.

När YEC fått information om fördelningen av lägerplatser så meddelas klubben som ordnar ett möte med ungdomarna och informerar om hur man fyller i ansökningarna och klubben håller också en information om Lions och om varför dessa läger anordnas.

När klubben sedan skickar in den definitiva ansökan till YEC så meddelas också hur man vill att resan skall ordnas, om den skall ordnas centralt via Winslows resebyrå eller om klubben önskar ordna resan själv.

Den definitiva ansökan skall vara YEC tillhanda senast den 15/2.

 

Ungdomsutbytet är ett grundfundament för Lions då ungdomslägerna  har samma värdegrunder som Lions värdegrunder.

 

Det behövs värdfamiljer till 4 ungdomar från Australien, de kommer hit i början på december och stannar i 3 veckor, meddela mig om ni har möjlighet att ta emot en eller flera av dessa ungdomar.

 

Har ni några frågor om ungdomsutbytet så hör gärna av er till mig.

 

2016 är det åter dags för vårt distrikt att anordna ett läger, zon 5 kommer att vara värdar för det.

 

 

 

Vänligen

Anita Hult, YEC 101SM