Skip to Content

Inbjudan

Välkommen till Berzeliussalen för: 
Utdelning av forskningsanslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar tisdagen den 13 oktober 2015 kl 17.00-18.30
16.30-17.00 Anslagsmottagarna samlas i Café Cellskapet utanför Berzeliussalen för fotografering

Enklare förtäring serveras utanför Berzeliussalen

17.00 Dekanus Johan D Söderholm, ordförande i Lions forskningsfond, hälsar välkommen (Berzeliussalen)

Musik

Utdelning av forskningsanslag till forskarstuderande samt forskningsanslag till post-doc

Musik

Föredrag av Pernilla Eliasson och Jeanette Eckerblad
(mottagare av anslag till post-doc respektive forskarstuderande)

18.30 ca Avslutning

Musiken framförs av gruppen ”Bubbelklubben” från Linköpings studentsångare