Skip to Content

DG Monica

Ett historiskt Distriktsmöte!
Lördagens Distriktsmöte var ett historiskt distriktsmöte. Det första i distriktet 101SM med en kvinna Monica Jönsson som DG och ordförande.
Hela 82 deltagare/delagater från 31 av distriktets 38 klubbar var närvarande.
Mötet gick av stapeln i örlogsstaden Karlskrona i dess förträffliga Marinmuseum. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar fick vi mycket god förtäring och ett väl organiserat distriktmöte av värdklubben LC Karlskrona Jarramas.
Som extra dragplåster fick vi ett föredrag av Överläkaren Magnus Ljungcrantz som berättade informativt om barndiabetas och om den värdefulla hjälp som lionsklubbarna i Lions Distrikt 101SM gör med att finansera det årliga Diabeteslägret. Ett lägervecka som gör att dessa ungdomar lär sig leva med sin diabetes under annorlunda förhållanden än hemma i sina familjer.
Efter lunchen passade chefen för Karlskrona Marinmuseum Rickard Bauer på att stolt informera om detta unika Marinmuseum som har över 200 000 besökare årligen.
Det var en nöjd skara Lions som satte sig i sina bilar för att åka hem med ny energi och en önskan att förbättra livsvillkoren för de mest utsatta människorna i världen.

Vid pennan
Johnny Berggren
PR/Info 101SM