Skip to Content

Convention 2017

  


Lions Clubs International

Distrikt 101 SM

 

Information angående andelslotteriet för deltagande i Lions Convention 2017

 

Distriktsrådet bestämde via mail den 29 september 2016 att arrangera ett lotteri till den internationella kongressen, Convention, i Chicago, USA den 30 juni – 4 juli 2017.

Denna typ av lotteri har förekommit i distrikt 101 SM i olika former under många år.

Lotteriet anmäls till MD kontoret, som efter dragning får meddelande om hur många vinnare varje distrikt har. Resan för samtliga vinnare upphandlas sedan centralt för bästa möjliga pris.


Varje andel kostar 100 kronor

Klubbens medlemmar beslutar själv hur många andelar man vill köpa och dessa är giltiga först när betalning är mottagen på distriktets bankgirokonto 143-1204 senast den 6 januari 2017.

Vill klubbens medlemmar teckna sig för flera andelar går det bra. Ange detta på bifogad beställningssedel. Samordning bör ske av klubbens kassör.

Klubben kan således beställa ett antal andelar, som kan lottas ut inom klubben + beställning av enskilda medlemmar. Ange namn på klubb/enskild medlem vid beställning.


Lotteriansvarig

Distriktsrådet har åtagit sig att arrangera lotteriet. Ansvarig för lotteriet är Vice Distriktsguvernören.


Dragning av vinster

Dragning sker den 9 januari 2017.

Vinst består av resa för två personer (ev. en person detta beror på hur mycket pengar som kommer in och på resan pris, som ännu inte är fastställt) från hemorten till Chicago tur och retur, transfer, aktuella flygplatsskatter, hotell med del i dubbelrum samt alla deltagaravgifter. Några måltider ingår ej.

Datum för av- och hemresa avgörs, när resan är upphandlad av Guvernörsrådet.


Antal vinster

Hur många vinster som utlottas beror på hur mycket pengar som flutit in och på resan pris, som ännu inte är fastställt.

Beställningssedel för lotter: KLICKA HÄR

Namnlista för lotter: KLICKA HÄR

Lotteriets adress

Frågor om lotteriet

c/o DK Hans Folkesson, Kan ställas till VDG Christer L Johansson

Stationsgatan 18, 574 31 Vetlanda

mail: christer_johansson08@bredband.net

brev@hans-folkesson.se eller tel. 070-344 09 42 

 

 

           

 

 

 

 

 Christer L Johansson

 Vice Distriktsguvernör