Skip to Content

Convention 2015

Datum: 26 - 30 juni 2015

Plats: Honolulu, Hawaii, USA
Officiell webbsida: Convention 2015

Program >>

Delegathotellet - Hawaii Prince Waikiki

Kongresshallen - Hawaiian Convention Center

 

ALOHA!

Welcome to the 2015 Lions Clubs International Convention in Beautiful Honolulu, Hawaii Hosted by District 50 Hawaii Lions Clubs

The thousands of Lions and LEOs of District 50 Hawaii are proud to host the 2015 Lions Clubs International Conventions in Honolulu!   We extend our "Aloha Spirit" to everyone around the world to ensure your experience in Hawaii will be special and memorable!

Please visit this site often as we lead up to the Convention for continuing updates and information.  Call, email, or message us today if you have any questions as you plan your 2015 visit to the Aloha State.

Information angående andelslotteriet för deltagande i Lions Convention 2015.

Distriktsmötet den 13 september 2014, beslöt att arrangera ett lotteri, för att finansiera klubbars delegater till den internationella kongressen, Convention, i Hawaii den 26 – 30 juni 2015

Denna typ av lotteri har förekommit i distrikt 101 SM i olika former under många år.

Lotteriet anmäls till MD kontoret, som efter dragning får meddelande om hur många vinnare varje distrikt har. Resan för samtliga vinnare upphandlas sedan centralt för bästa möjliga pris.

                   Varje andel kostar 100 kronor

Klubbens medlemmar beslutar själv hur många andelar man vill köpa och dessa är giltiga först när betalning är mottagen på distriktets bankgirokonto 143-1204 senast den 17 januari 2015.

Vill klubbens medlemmar teckna sig för flera andelar går det bra. Ange detta på bifogad beställningssedel. Samordning bör ske av klubbens kassör.

 

Klubben kan således beställa ett antal andelar, som kan lottas ut inom klubben + beställning av enskilda medlemmar. Ange namn på klubb/enskild medlem vid beställning.

Hämta blankett för beställning: Klicka här

Hämta namnlista: Klicka här

 

                   Lotteriansvarig

Distriktsrådet har åtagit sig att arrangera lotteriet. Ansvarig för lotteriet är Distriktsguvernören.

                   Dragning av vinster

Dragning sker den 31 januari 2015 i samband med Distriktsrådsmötet.

Vinst består av resa för två personer (ev. en person detta beror på hur mycket pengar som kommer in och på resan pris, som ännu inte är fastställt) från hemorten till Hawaii tur och retur, transfer, aktuella flygplatsskatter, hotell med del i dubbelrum samt alla deltagaravgifter. Några måltider ingår ej.

Datum för av- och hemresa avgörs, när resan är upphandlad av Guvernörsrådet.

                   Antal vinster

Hur många vinster som utlottas beror på hur mycket pengar som flutit in och på resan pris, som ännu inte är fastställt.

                        Lotteriets adress

c/o DK Hans Folkesson,Sationsgatan 18,574 31 Vetlanda

brev@hans-folkesson.se 

 

Frågor om lotteriet

Kan ställas till VDG  Jan Almqvist  mail: jan.almqvist@hotmail.com

eller tel. 0495-41122             mob. 0721 766 001.

 Jan Almqvist                     

Vice Distriktsguvernör