Skip to Content

Ang Lions Forskningsfond vid Linköpings universitet.

Det har varit en del frågetecken kring de nya reglerna för forskningsanslag från Fonden. Jag bifogar därför ett anförande på 2014-års Riksmöte av Fondstyrelsens ordförande Professor Johan D Söderholm, vilket bör ge svar på de flesta frågor. 
Vill du hämta : Klicka här,  Vill du läsa : Klicka här
 
Dessutom vill jag informera om att nästa utdelning av Forskningsanslag blir den 13 oktober 2015. Då är alla Lions välkomna till Hälsouniversitetet i Linköping.
 
Vidare kan jag informera om att klubbarna även i fortsättningen har möjlighet att utse “egna” anslagsmottagare i samband med utdelning av Forskningsanslag. Minimibeloppet är 25 000:- gärna tillsammans med annan klubb så att det räcker till ett helt anslag på 50 000:-.
 
Till sist vill jag be alla klubbar att meddela mig en kontaktperson i klubben som kommer att få regelbunden information ( Nyhetsbrev ) från fonden. Min E-post paul.josefson@mail.eksjo.com    Telefon 070-55 36 365.