Skip to Content

Convention 2017

  


Lions Clubs International

Viktig YEC information sommaren 2016

Viktig YEC information samt ansökningshandling inför ungdomsläger sommaren 2016

Information från YEC läger 2016: Klicka här

Mall application-form 2016: Klicka här

Swedish Camps 2016: Klicka här

De glömda barnen i Syrien och dess grannländer

Lions kampanj ”de glömda barnen i Syrien och grannländer”

 Huvudmålet:  

Att hjälpa ”de glömda barnen i Syrien och grannländer”, genom att samla in 1 kr/ invånare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. Ca 26 milj.

Nedan hittar du med information

De glömda barnen 2 en ppt presentation: Klicka här

Kampanj de glömdabarnen mål och syfte: Klicka här

Pressrealese de glömda barnen i Syrien och dess granländer: Klicka här

Inbjudan

Välkommen till Berzeliussalen för: 
Utdelning av forskningsanslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar tisdagen den 13 oktober 2015 kl 17.00-18.30

Värdensbarn 2015

Information till frivilliga i Världens Barn: Klicka här

 

Lions forskningsfond 2015-08-29

TILL KLUBBAR OCH DR I 101SM
 
För allas kännedom bifogar jag protokoll från senaste styrelsemötet i Lions Forskningsfond.  Under paragraf 11 finns information om vilka forskare som skall tilldelas ett forskaranslag.Utdelning sker som Du ser den 13 oktober i Linköping.
Som också framgår av protokollet kan klubbar söka en egen forskare. Tiden till utdelningen är knapp så önskemål måste framföras snarast möjligt.
Maila ansökan till Ordförande Johan D Söderholm e-postjohan.d.söderholm@liu.se  och gärna kopia till mig e-postpaul.josefson@mail.eksjo.com.
Hör av Dig till mig om Du har frågor.  Tel 070-55 36 365.
 
Vill du läsa protokollet: Klicka här

Syriens flyktingar

Hej!

Det har säkert inte undgått någon att det just nu pågår en katastrof bland alla Syriens flyktingar. Lions hjälpfond vill nu har er hjälp ute i klubbarna, att samla in pengar till de utsatta. 
Pengarna sätts in på Lions hjälpfonds 90-konto, men vi ber även givarna att skänka pengar genom att sms:a (se bifogade plugg-annonser). 

Nepal pressmeddelande

Lions hjälper till i Nepal.
Sprid meddelandet i era klubbar och till era lokala tidningar.

Nepal LCIF-ordföranden Barry Palmers

Hej alla,

Bifogar LCIF-ordföranden Barry Palmers brev angående Nepal.

Som jag skrev i mitt brev i söndags så skall donationer till LCIF destineras till:

”KATASTROFFONDEN – Nepal”. Obs! Bästa vägen är via DK!

Hoppas att uppmaningen från LCIF-ordföranden går ut till alla klubbar!

Lite fakta om Nepal:

Befolkning:                 28 miljoner

Ang Lions Forskningsfond vid Linköpings universitet.

Det har varit en del frågetecken kring de nya reglerna för forskningsanslag från Fonden. Jag bifogar därför ett anförande på 2014-års Riksmöte av Fondstyrelsens ordförande Professor Johan D Söderholm, vilket bör ge svar på de flesta frågor. 
Vill du hämta : Klicka här,  Vill du läsa : Klicka här
 
Dessutom vill jag informera om att nästa utdelning av Forskningsanslag blir den 13 oktober 2015. Då är alla Lions välkomna till Hälsouniversitetet i Linköping.
 
Vidare kan jag informera om att klubbarna även i fortsättningen har möjlighet att utse “egna” anslagsmottagare i samband med utdelning av Forskningsanslag. Minimibeloppet är 25 000:- gärna tillsammans med annan klubb så att det räcker till ett helt anslag på 50 000:-.
 
Till sist vill jag be alla klubbar att meddela mig en kontaktperson i klubben som kommer att få regelbunden information ( Nyhetsbrev ) från fonden. Min E-post paul.josefson@mail.eksjo.com    Telefon 070-55 36 365.

Forskningsfonden 2013 - 2014

Dokument rörande Lions Forskningsfond 2013 - 2014

1. Reodgörelse för revisorernas granskning av Forskningfonden: Klicka här

2. Revisionsberättelse 2013 -2014: Klicka här

3. Verksamhetsberättelse 2013 - 2014: Klicka här 

4. Årsredovisning 2013 -2014: Klicka här

 

Magnus Ljungcrantz om diabetesläger 2014

Karlskrona 2014-12-23
 
Efter att under många år haft lägerverksamhet för ungdomar med typ 1 diabetes i Rättvik var vi tvungna att inför 2014 tänka om då förutsättningarna för lägret ändrades. Vi ville fortsätta att ha fokus på fysisk aktivitet och dess effekter på hälsan och blodsockerläget hos ungdomar med typ 1 diabetes. Vi ville också fortsätta med lägerverksamheten då ungdomarna lär av varandra och utbyter erfarenheter 
under lägervistelse som vi har svårt att uppnå på något annat sätt.

Resultat Värdens Barn 2014

Hej alla!

Här har ni en uppdatering av klubbarnas resultat i distriktet. Två klubbar har ej rapporterat,trots flera påminnelser. Totalt har 890 000 kr skickats in vilket är överlägset bäst i MD. Klubbar med * får diplom vid DM i vår. Färjestaden och Linnea får diplom för mer än 100%-ig ökning mot ifjol,övriga är 50+ klubbar.
MVH
 
Torgny

Vill du se resultaten: klicka här

Brev från tullverket 2014-10

Brev från Tullverket, läsa nu: Klicka här

Information från YEC. 2014-10

Här kommer lite information från årets YEC-konferens.

Det börjar nu bli dags att planera för nästa års ungdomsläger och utse vilka ungdomar som klubben vill skicka till nästa års ungdomsläger. Katalogen kommer att finnas på Lions hemsida från början på november efter Europaforum som kommer att hållas i Birmingham den 30/10-2/11, information om de svenska lägren finns redan på hemsidan.

Från MDYED finns en önskan om att man har ett namn klart redan vid den preliminära ansökan.

LC Karlskrona/Jarramas ger bidrag till utbildning i Kamerun.

Dr Léonie Dapi Nzefa är född i den lilla byn Bandja och uppvuxen i Kamerun. Som utbytesstudent fick hon möjlighet till utbildning i Sverige och har doktorerat i ämnet folkhälsa i Umeå. Léonie träffade där en svensk läkare och nu tillbringar de båda en stor del av året i Kamerun, han som läkare på lokala sjukhus och hon som organisatör av folkhälsoarbete. Hon organiserar också studentutbyte med Sverige.

I Bandja driver hon idéellt och med frivilliga bidrag ett ungdomscenter som de unga kan komma till efter den ordinarie skolan och där de får undervisning i folkhälsofrågor, som t ex sexuellt överförda sjukdomar och samliv - utbildningar och information, som vi i vårt upplysta samhälle tycker är självklara, men som i Kamerun ofta är tabubelagda.
Hennes, och de etablerade skolorna samarbetar också och Léonie bidrar med terminsavgifter för mindre bemedlade, böcker och stödundervisning – allt med hjälp av frivilligt insamlade medel.

Jag fick kontakt med Léonie i samband med en resa som hon organiserade för en liten grupp svenskar 2012 och i vilken jag hade förmånen att få ingå. Gruppen besökte bland annat Bandja och fick ta del av hur samhället fungerar både i de etablerade skolorna, på sjukhusen och i Léonies ungdomscenter.

Värdens Barn

Referensgruppen  för Världens Barn har haft planeringsmöte och både TV och Radio söker eldsjälar som kan lyftas upp i inslagen  under kampanjveckan.  Viktigt att Lions är med och syns, jag är säker på att det finns eldsjälar ute i distrikt och klubbar.

 Har ni förslag på eldsjälar som vi kan lyfta upp under kampanjveckan?  Skicka namn och tfn, beskriv kort projekt och insatser till. 

Lions representant i referensgruppen

Vivianne Eriksson

Svartbäcksgatan 48N

753 33  Uppsala

0733-261 309

Convention 2015

Datum: 26 - 30 juni 2015

Plats: Honolulu, Hawaii, USA
Officiell webbsida: Convention 2015

Program >>

Delegathotellet - Hawaii Prince Waikiki

Kongresshallen - Hawaiian Convention Center

 

ALOHA!

Welcome to the 2015 Lions Clubs International Convention in Beautiful Honolulu, Hawaii Hosted by District 50 Hawaii Lions Clubs

The thousands of Lions and LEOs of District 50 Hawaii are proud to host the 2015 Lions Clubs International Conventions in Honolulu!   We extend our "Aloha Spirit" to everyone around the world to ensure your experience in Hawaii will be special and memorable!

Please visit this site often as we lead up to the Convention for continuing updates and information.  Call, email, or message us today if you have any questions as you plan your 2015 visit to the Aloha State.

Information angående andelslotteriet för deltagande i Lions Convention 2015.

Vision For All – viktigt meddelande:

Tack till alla Lionsklubbar som skickar glasögon till oss. Vi har bytt postadress för paketen.

Den nya adressen dit alla glasögonpaket ska skickas är: 

VISION FOR ALL

c/o Hjärta till Hjärta

Box 1235

58112 Linköping

Världens Barn 2014

 

PM Lions Distrikt 101-SM 2014.

TV-gala den 3 oktober.

Riksinsamlingshelger 26-27/9 och 3-4/10.

Årets profilprojekt Lions är åter mödrahjälp Tanzania.

I fjol samlade vi i 101-SM in 906 000 kr och 34 klubbar deltog=89 %.Bäst i MD både gällande deltagande klubbar och insamlade pengar. Karlskrona Jarramas bidrog med 100 000 kr! En honnör!

Årsredovisning 2012 / 2013

Vill du läsa årsredovisningen; klicka här

Revisionsberättelse 2012 / 2013

  Vill du läsa revisionsberättelsen: klicka här

STADGAR OCH ARBETSORDNING

STADGAR OCH ARBETSORDNING

Power point presentation av Lions Forskningsfond

Power point presentation av Lions Forskningsfond, hämta här: Klicka här

Konteringsinstruktion för Lions Forskningsfond

Konteringsinstruktion för Lions Forskningsfond

Intäkter

Lions Forskningsfond, Årsredovisning 2012 - 2013 och Revisionsberättelse

För att läsa Lions forskningsfond Årsredovisning 2012 - 2013 klicka här

För att läsa Revisionsberättelse 2012 - 2013  klicka här

Dokument rörande Lion Forskningsfond

 

Dokument rörande Lion Forskningsfond som skall behandlas på DM 5:de april

arbetsordning_enligt_forslag_20131026 : Klicka här

forslag_forskningsfonder: Klicka här

lions_for._postdoc: Klicka här

Projekt Barnhem Lewin Brzeski 15 år.

Den 16 december firade barnhemmet i Lewin Brzeski i Polen 15 år och det firades
med en stor gala för barn, föräldrar, personal, kommunens representanter och
inbjudna gäster. Från distrikt 101 SM, som från början tog initiativ till projektet
deltog Lennart Sandberg och Sigvard Johansson med partners. En gåva från LC
Bräkne-Hoby överlämnades. Barnhemmet fungerar som skola för barn med sociala
problem eller något handikapp, som kräver specialpedagogik. I många fall rör det sig
om alkohol- eller drogproblem i familjen. Skolan och har vid ett par tillfällen fått

Möjlighet att hjälpa till !!

I LC Karlshamn finns Rosmarie Strömblad, djupt engagerad i BUA (Blekinge Uong Bi Association) som driver vårdprojekt i Vietnamn. Här finns möjlighet att med stora eller små medel göra skillnad för barn och ungdomar med till exempel gomspalt.

Klicka här och läs vidare..

Utbildning i Zon2 2012

utbildning_zon_2.jpg
Foto Anders Eriksson

Bilden är från genomförd presidieutbildning inom zon 2 som genomfördes torsdag den 14 juni i Växjö. Flera av deltagarna var mer än väl erfarna med ”klubbens Inre arbete” och som instruktör uppskattar jag bredden som finns inom distriktets klubbmedlemmar.

Mvh
GLT Anders Eriksson

Världens Barn 2012

varldens_barn.jpg

Lions med för sjätte året
I höst är det insamling till Världens Barn igen. Lions är med för sjätte året i rad. Riksinsamlingshelger är den 6 och 13 oktober.
Då förväntas organisationerna som är med tillsammans samla in 40 miljoner, som är målet. Organisationerna som är med 2012 är: Lions, Diakonia, Föräldralösa Barn, KFUM, Plan Sverige, PMU, Läkarmissionen, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Vi-skogen och Unicef Sverige.

Sammanfattning av läkaren Hans Edenwalls anförande på distriktmötet i Ronneby, september 2004

Det diabetesläger ni Lions sponsrar är ett ovärderligt läger för ungdomar att lära sig leva med diabetes. Lägerformen är unik och här gör ni Lions en mycket stor insats för dagens diabetesungdomar och framtidens sjukvårdskonsumenter”.

Diabetes är en kronisk sjukdom som griper in i varje sekund av den

Mässlingsinitiativet

Mer information om Mässlingsinitiativet
Mässlingens utbredning Klicka Här
Förslag till Roll-up Klicka Här

Diabetesläger i Rättvik 10-16/3 2012.

Vi startade med bil tidig morgon från Karlskrona. Första stoppet var i Broakulla Folkets hus där bussen med deltagare från Kalmar anslöt.
Vi blev som vanligt serverade en god och näringsrik frukost av pigga herrar från Lions. Vi fick också smörgåsar, frukt och dryck att ta med på resan. Detta underlättar mycket för oss och vi är tacksamma för denna hjälp.
Resan fortsatte nu med buss. Vår chaufför heter Björn. Han har varit med oss på denna resa i många år och är väl förtrogen med rutinerna. Han ser till att allt flyter så smidigt som möjligt.

Viktor Odegarden nominerad som Sveriges kandidat Ung Lionsambassadör.

Han är president i LEO-klubben i Sölvesborg distr. 101-SM och är 17 år (den 15/7 2012 fyller han 18).Har varit medlem i klubben i fem år.
Blev 2010 utnämnd till Sölvesborgs vardagshjälte och fick ett stipendium på 1500 kr.
Hans projekt:”Förbättra livskvalitén för barn i Litauen”.
Syftet är att förbättra livskvaliten för barn på barnhemmet Okmerge i Litauen genom att åka dit så fort chansen kommer. Han har då med sig materiel och pengar som LEO-klubben har samlat in genom olika aktiviteter. Det har han gjort i fem år.

Lions mässlingsinitiativ

measles_initiative_logo_cmyk_0.jpg
Just nu pågår en av Lions största humanitära insatser genom tiderna. Det är Mässlingsinitiativet. Ett mål för lionklubbarna i Europa är minst 2 miljoner USD innan vårt verksamhetsår är slut. ..... Kan vi – vill vi?
Sätt in pengar på distrikts kontot och skriv KLUBB NAMN + MÄSSLINGSINITIATIVET.
Läs vad LCIF skriver om mässlingsinitiativet:

Young Ambassadors Award 2012.

ya2.jpg
Historik.
YAA hölls för först gången vid EF i Cannes 2008 med tre deltagande länder. Därefter har tävlingen arrangerats på EF i Finland 2009,EF i Bologna 2010 och i år vid EF i Maastricht där jag var närvarande och blev heltänd på idén vid ett seminarium. I år var det fem deltagande länder: Belgien , England, Italien, Tyskland och Turkiet. Kan nämnas att det finns 46 länder i Europa och bara fem är med eller 11 %.
Nästa är vid EF i Bryssel blir det alltså femårsjubileum.