RSL Australien har ofta pubar och erbjuder spelautomater till sina medlemmar

Onlinecasinon så som No account casino ger spelare möjlighet att hjälpa välgörenhetsorganisationer, men det finns andra varianter. I Australien finns RSL klubbar där RSL står för The Returned and Services League of Australia och startades som stöd för soldater som återvände från första världskriget. Det finns licensierade klubbar för att stödja lokala samhällen runt om i Australien. Idag finns det hundratals klubbar runt om i landet och de har ofta pubverksamhet med spelautomater och annan casinoverksamhet. Licensverksamheten ger dem en särställning med spelrättigheter och idag är RSL-klubbarna välbesökta tillhåll för veteraner. RSL har även som syfte att främja kamratandan bland hemvändande soldater. Gemenskap är viktigt för att må bra och för soldater kan de vara behövligt att umgås med andra i samma situation.

RSL:s olika verksamheter

Rekordvärmen i Australien leder många törstiga att besöka någon av de många pubarna för släcka sin törst. RSL erbjuder dock mycket mer för veteraner än att släcka törsten. RSL tillhandahåller äldrevård och har äldreboenden genom RSL Care. RSL Cabs bedriver taxiverksamhet och RSL Art Union bedriver lotteriverksamhet till förmån för veteraner. RSL har även ett flertal stipendier bland annat “The Captain Reg Saunders Memorial Scholarship” som ges till stöd för forskning om alkoholism och drogmissbruk inom aborigin samhället. Ytterligare stipendier ges även inom organisationen och dess underavdelningar, dessutom i olika länder som till exempel Sydkorea och Vietnam. RSL bedriver även bankverksamhet tillsammans med Australian Military Bank och ger sina medlemmar rabatter på hotell med mera. Fokus för organisationen är välfärd för veteraner som deltagit i den krig som Australien medverkat i och värnar att veteraner ska få tillbaka lite av vad de gett. Givetvis gör de ingen skillnad på män eller kvinnor utan arbetar för alla veteraner. Det är en mångfacetterad organisation som arbetar på bred front med många olika frågor och som ger tillbaka till sitt lokala samhälle.